Lägga till en enhet från fliken Användare


Användare med en Webex Calling professional-licens kan använda sin systemenhet för personliga rum för att ringa (eller ta emot) externa samtal med ett telefonnummer eller använda anknytningsbaserade samtal från enheten.


Samtal som görs med URI fortsätta att dirigeras via Webex-appen.

1

Från kundvyn på https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare som du vill tilldela enheten

2

Klicka på fliken Enheter och välj Lägg till enhet.

3

Kopiera, e-posta eller skriv ut den 16-siffriga aktiveringskoden och skicka den till användaren så att de kan aktivera sin nya enhet. Om du har enheten i din ägo kan du aktivera enheten för användarens räkning.

Om användaren inte aktiverar enheten innan koden upphör att gälla kan han eller hon generera en ny aktiveringskod i Webex-appen. Mer information finns i Konfigurera enheten i Board-, Desk- eller Room-serien som en personlig enhet.

Lägga till en enhet från fliken Enheter


Användare med en Webex Calling professional-licens kan använda systemenheten i sitt personliga rum för att ringa (eller ta emot) externa samtal med ett telefonnummer eller använda anknytningsbaserade samtal från enheten.


Samtal som görs med URI fortsätta att dirigeras via appen Webex.

1

Öppna kundvyn på https://admin.Webex.com/ och gå till Enheter.

2

Klicka på Lägg till enhet, välj Personlig användning och klicka på Nästa.

3

Sök efter användaren som du vill tilldela enheten och klicka sedan på Nästa.

4

Kopiera, e-posta eller skriv ut den 16-siffriga aktiveringskoden och skicka den till användaren så att de kan aktivera sin nya enhet. Om du har enheten i din ägo kan du aktivera enheten för användarens räkning.

Om användaren inte aktiverar enheten innan koden upphör att gälla kan han eller hon generera en ny aktiveringskod i Webex-appen. Mer information finns i Konfigurera en enhet i Board-, Desk- eller Room-serien som en personlig enhet.