Lägga till en rums enhet från fliken användare


Användaren med en profesionell Webex Calling-licens kan använda sin personliga rum-systemenhet för att ringa (eller ta emot) externa samtal med ett telefonnummer eller ringa upp anslutningsnummer från enheten.


Samtal som ringts med URI fortsätter att dirigeras via Webex- appen.

1

Från kundvyn på https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare som du vill tilldela enheten

2

Från panelen användare som öppnas till höger bläddrar du ned till enheteroch väljer ett av följande alternativ:

  • Om användaren har minst en enhet som redan är tilldelad klickar du på... och väljer sedan Lägg till Webex Room-enhet.
  • Om användaren inte redan har tilldelats några enheter klickar du på Lägg till Webex Room-enhet.
3

Kopiera, mejla eller skriv ut den 16-siffriga aktiveringskoden och skicka den till användaren så att den nya enheten kan aktiveras eller, om du har enheten kan du aktivera för användarens räkning.

Om användaren inte aktiverar enheten innan koden förfaller kan en ny aktiverings kod genereras på https://settings.webex.com. Användare kan även lägga till egna personliga enheter här. För ytterligare information, se Konfigurera ett rum eller skrivbordsenhet som en personlig enhet.

Lägga till en rumsenhet från fliken Enheter


Användaren med en professionell Webex Call -licens kan använda sin personliga rum-systemenhet för att ringa (eller ta emot) externa samtal med ett telefonnummer eller ringa upp anslutningsnummer från enheten.


Samtal som ringts med URI fortsätter att dirigeras via Webex-appen.

1

Öppna kundvyn på https://admin.Webex.com/ och gå till Enheter.

2

Klicka på Lägg till enhet och välj alternativet Befintlig användare.

3

Sök efter användaren som du vill tilldela enheten och klicka sedan på Nästa.

4

Välj Cisco Webex Room-enhet.

5

Kopiera, e-posta eller skriv ut den 16-siffriga aktiveringskoden och skicka den till användaren så att den nya enheten kan aktiveras eller, om du har enheten, kan du aktivera den åt användaren.

Om användaren inte aktiverar enheten innan koden går ut kan användaren generera en ny aktiveringskod på https://settings.Webex.com. Användare kan även lägga till egna personliga enheter här. För ytterligare information, se Konfigurera ett Webex Board, Room eller Desk-enhet som en personlig enhet.