הוספת התקן מהכרטיסיה ' משתמשים '


משתמשים בעלי רשיון מWebex Calling מקצועי יכולים להשתמש במכשיר המערכת האישי שלהם כדי לבצע (או לקבל) שיחות חיצוניות באמצעות מספר טלפון או להשתמש בהתקשרות מבוססת-הרחבה מההתקן.


שיחות שנעשו באמצעות URI להמשיך להיות מנותב דרך App Webex.

1

ממבט הלקוח פנימה https://admin.webex.com, לך ל משתמשים, ובחר את המשתמש שאליו ברצונך להקצות את המכשיר.

2

לחץ על הכרטיסייה ' התקנים ' ובחר ' הוסף התקן '.

3

העתק, שלח דואר אלקטרוני או הדפס את קוד ההפעלה בן 16 הספרות ושלח אותו למשתמש כך שיוכל להפעיל את המכשיר החדש. אם ההתקן נמצא ברשותך, באפשרותך להפעיל את ההתקן בשמו של המשתמש.

אם המשתמש אינו מפעיל את ההתקן לפני שפג תוקפו של הקוד, ניתן ליצור קוד הפעלה חדש ביישום Webex. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת מכשיר לוח, שולחן עבודה או סדרת חדרים כהתקן אישי.

הוספת התקן מהכרטיסיה ' התקנים '


משתמש עם א שיחות Webex רישיון מקצועי יכול להשתמש במכשיר מערכת החדר האישי שלהם כדי לבצע (או לקבל) שיחות חיצוניות באמצעות מספר טלפון או להשתמש בשיחות מבוססות שלוחות מהמכשיר.


שיחות שנעשו באמצעות URI להמשיך להיות מנותב דרך App Webex.

1

ממבט הלקוח פנימה https://admin.webex.com, לך ל מכשירים.

2

לחץ על הוסף התקן , בחר שימוש אישי ולחץ על הבא.

3

חפש את המשתמש שאליו תרצה להקצות את המכשיר ולאחר מכן לחץ הַבָּא.

4

העתק, שלח דואר אלקטרוני או הדפס את קוד ההפעלה בן 16 הספרות ושלח אותו למשתמש כך שיוכל להפעיל את המכשיר החדש. אם ההתקן נמצא ברשותך, באפשרותך להפעיל את ההתקן בשמו של המשתמש.

אם המשתמש אינו מפעיל את ההתקן לפני שפג תוקפו של הקוד, ניתן ליצור קוד הפעלה חדש ביישום Webex. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת לוח, שולחן או התקן סדרת חדרים כהתקן אישי.