הוסף התקן חדר מהכרטיסייה משתמשים


משתמש עם רישיון שיחה מקצועי של Webex יכול להשתמש במכשיר מערכת החדרים האישי שלו כדי לבצע (או לקבל) שיחות חיצוניות באמצעות מספר טלפון או להשתמש בשיחת טלפון מבוססת הרחבה מהמכשיר.


שיחות שבוצעו באמצעות URI ימשיכו להיות מנותבות דרך אפליקציית Webex.

1

מהתצוגה של הלקוח ב -https://admin.webex.com, עבור אל משתמשים ובחר את המשתמש שאליו ברצונך להקצות את המכשיר.

2

מחלונית המשתמש שנפתחת מימין, גלול מטה אל התקנים ולאחר מכן בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

  • אם למשתמש יש לפחות מכשיר אחד שהוקצה לו כבר - לחץ ... ולאחר מכן בחר הוסף מכשיר חדר Webex.
  • אם למשתמש אין מכשירים שכבר הוקצו, לחץ על הוסף מכשיר חדר Webex.
3

העתק, שלח בדוא"ל או הדפס את קוד ההפעלה בן 16 הספרות ושלח אותו למשתמש כדי שיוכל להפעיל את המכשיר החדש שלו או, אם המכשיר ברשותך, תוכל להפעיל את המכשיר בשמו של המשתמש.

אם המשתמש לא מפעיל את המכשיר לפני שתוקף הקוד פג, הוא יכול ליצור קוד הפעלה חדש מ -https://settings.webex.com. משתמשים יכולים גם להוסיף את המכשירים האישיים שלהם משם. למידע נוסף, ראה הגדרת חדר או מכשיר שולחני כמכשיר אישי.

הוסף התקן חדר מהכרטיסייה התקנים


משתמש עם רישיון שיחה מקצועי של Webex יכול להשתמש במכשיר מערכת החדרים האישי שלו כדי לבצע (או לקבל) שיחות חיצוניות באמצעות מספר טלפון או להשתמש בשיחת טלפון מבוססת הרחבה מהמכשיר.


שיחות שבוצעו באמצעות URI ימשיכו להיות מנותבות דרך אפליקציית Webex.

1

מתצוגת הלקוחות בישראלhttps://admin.webex.com, נכנסים למכשירים.

2

לחץ על הוסף התקן ובחר באפשרות המשתמש הקיים.

3

יש לחפש את המשתמש שאליו ברצונך להקצות את המכשיר ולאחר מכן ללחוץ על הבא.

4

בחר התקן חדר סיסקו וובקס.

5

העתק, שלח בדוא"ל או הדפס את קוד ההפעלה בן 16 הספרות ושלח אותו למשתמש כדי שיוכל להפעיל את המכשיר החדש שלו או, אם המכשיר ברשותך, תוכל להפעיל את המכשיר בשמו של המשתמש.

אם המשתמש לא מפעיל את המכשיר לפני שתוקף הקוד פג, הוא יכול ליצור קוד הפעלה חדש מ -https://settings.webex.com. משתמשים יכולים גם להוסיף את המכשירים האישיים שלהם משם. למידע נוסף, ראה הגדרת לוח Webex, חדר או מכשיר שולחן עבודה כמכשיר אישי.