Změnit stránku ukončení relace pro Webex Meetings

Tento postup je určen pouze pro aplikaci Webex Meetings.

Cílovou stránku, která se zobrazí po ukončení relace Webex, je možné změnit. Systém Webex zobrazuje jednu stránku pro hostitele a jinou stránku pro účastníky. Uvedený postup můžete použít ke změně obou stránek.

1

Přihlaste se do správy stránek Webex a přejděte do Konfigurace > Webex Meetings.

2

Přejděte do části Možnosti stránek > Výchozí cílová stránka hostitele: a vyberte možnost Použít přizpůsobenou stránku.

3

Do pole URL zadejte adresu URL stránky, kterou chcete zobrazit hostitelům po skončení relací.

4

V části Výchozí cílová stránka účastníka: vyberte možnost Použít přizpůsobenou stránku.

5

Do pole URL zadejte adresu URL stránky, kterou chcete zobrazit účastníkům po skončení relací.

6

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Možnosti webu

Možnost

Popis

Výchozí cílová stránka hostitele

Určuje stránku, která se zobrazí hostitelům schůzek po skončení schůzek. Vyberte z následujících možností:

 • Použít výchozí stránku se značkou Webex: Zobrazení výchozí stránky Webex. Chcete-li také zobrazit propagační obsah pro bezplatné zkušební verze systému Webex, zvolte možnost Zobrazit propagační obsah.

 • Použít přizpůsobenou stránku: Vložte adresu URL jiné stránky, která se zobrazí hostitelům po skončení schůzek.


   

  Do adresy URL není nutné zadávat „http://“.

Výchozí cílová stránka účastníka

Určuje stránku, která se zobrazí účastníkům schůzek po skončení schůzek. Vyberte z následujících možností:

 • Použít výchozí stránku se značkou Webex: Zobrazení výchozí stránky Webex. Chcete-li také zobrazit propagační obsah pro bezplatné zkušební verze systému Webex, zvolte možnost Zobrazit propagační obsah.

 • Použít přizpůsobenou stránku: Vložte adresu URL jiné stránky, která se zobrazí účastníkům po skončení schůzek.


   

  Do adresy URL není nutné zadávat „http://“.

Připojit se ke stránce

Má-li se na stránce, kterou hostitelé a účastníci používají k připojení ke schůzkám, zobrazit propagační obsah pro bezplatné zkušební verze systému Webex, vyberte možnost Zobrazit propagační obsah.

E-mailová pozvánka

Chcete-li zobrazit propagační obsah pro bezplatné zkušební verze systému Webex v e-mailových pozvánkách, zvolte možnost Zobrazit propagační obsah.

Karta informací ve schůzce

Určuje, zda chcete zobrazit „zelenou“ zprávu, která říká „Děkujeme, že pomocí online schůzek pracujete ekologicky“.

Automaticky zaznamenávat všechny relace pomocí síťového záznamu

Určuje, zda chcete automaticky nahrávat všechny relace pomocí funkce síťového záznamníku (NBR).


 

Tato funkce je dostupná pouze v případě, že je na vašem webu možnost nahrávání.

Odeslat hostiteli e-mailové oznámení, když je připraven nový záznam schůzky

Určuje, zda chcete hostiteli poslat e-mail s upozorněním, až bude připravena nahrávka schůzky. Toto se nedoporučuje, pokud je zapnuta možnost Automaticky zaznamenávat všechny relace.

Povolit zachování telekonference

Určuje, zda chcete povolit pokračování telekonference poté, co hostitel schůzku ukončí.

Výchozí nastavení

Povolit nebo zakázat výchozí hodnotu nastavení Povolit zachování telekonference.

Povolit hostiteli schůzky opustit schůzku, aniž by ji ukončil

Určuje, zda schůzky končí automaticky, když hostitel odejde.

O používání systému Webex Meetings na mobilních zařízeních

Správci webu mohou používat aplikaci Webex Meetings k prohlížení, připojování a ukončování schůzek stejně jako na počítači. Webový prohlížeč není nutný. Namísto toho nainstalujte na mobilní zařízení aplikaci Webex Meetings, která zajistí pro schůzku většinu funkcí.

Aplikace Webex Meetings funguje na zařízeních iPhone, Android, Windows Phone a BlackBerry. Informace https://collaborationhelp.cisco.com/article/qadfrk o používání mobilní aplikace Webex pro schůzky, akce a školení Webex

Povolení aplikace Webex Meetings pro mobilní zařízení

Můžete povolit podporu integrace Webex Meetings v mobilních zařízeních. Po dokončení integrace bude každý e-mail s pozvánkou na schůzku, který obdrží účastník, obsahovat následující informace:

 • pokyny k účasti na schůzce

 • odkaz na připojení ke schůzce

 • odkaz ke stažení aplikace Webex, pokud si ji pozvaný ještě nenainstaloval.

1

Přihlaste se k aplikaci Webex Site Administration a přejděte do nabídky Konfigurace > Společná nastavení webu > Možnosti.

2

Přejděte dolů do části Možnosti webu > Mobilní podpora pro a zvolte zařízení, která chcete povolit.

Nastavení systému CMR Hybrid

Pouze pro aplikaci Webex Meetings

Když je pro vaše stránky poskytována funkce Collaboration Meeting Rooms (CMR) Hybrid, dříve nazývaná Webex Enabled TelePresence nebo Cisco Webex OneTouch, uživatelé mohou plánovat a zahajovat společné schůzky se systémy Webex a TelePresence. Uživatelé systému Webex se mohou spojit s uživateli systému TelePresence prostřednictvím kombinované schůzky, pokud jejich lokální zařízení TelePresence prošlo upgradem na nejnovější verze. Uživatelé systému Webex mohou prohlížet a sdílet obsah s účastníky v systému TelePresence.

Kromě upřesnění možností systému CMR Hybrid je třeba:

 • ověřit, že je povolena integrace Nástrojů ke zvýšení produktivity Webex do aplikace Microsoft Outlook. V případě systému CMR Hybrid se jedná o dvoufázový proces:

  • Nakonfigurujte web pro Nástroje ke zvýšení produktivity.

  • Aby mohli uživatelé systému CMR Hybrid plánovat schůzky pouze v systému Webex s aplikací Microsoft Outlook pomocí Nástrojů ke zvýšení produktivity Webex, musí být na vašich stránkách nasazeno rozšíření Cisco TelePresence Management Suite pro Microsoft Exchange (TMSXE). Informace o konfiguraci TMSXE naleznete v průvodci hybridní konfigurací systému Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR).


  Funkce CMR Hybrid je podporována pouze pro integraci aplikace Microsoft Outlook pro systém Windows. Žádné jiné integrace Nástrojů ke zvýšení produktivity v současné době systém CMR Hybrid nepodporují.

  Funkčnost a vzhled integrace aplikace Microsoft Outlook se při povolení systému CMR Hybrid změní. Další informace naleznete v uživatelské příručce k integraci systémů Webex a TelePresence do aplikace Outlook, která je k dispozici na stránce s uživatelskými příručkami pro aplikaci Webex Meetings.

 • Ujistěte se, že typ relace TelePresence Webex Meetings je povolen pro:

  • vaše stránky

  • nové uživatele vašich stránek

   Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena pro všechny nové uživatelské účty, ale administrátoři ji mohou zakázat.

  • každého uživatele, který je hostitelem schůzek v systému CMR Hybrid.

 • Přijměte potřebná opatření, aby nedocházelo k problémům s nízkou rychlostí připojení během schůzek na vašem webu:

  • Zvolte VoIP a videopřipojení přes protokol UDP/TCP SSL.

  • Zachovejte pro svůj web Webex Meetings výchozí nastavení maximální šířky pásma pro přenos videa v hodnotě 15 snímků za sekundu.

  • Zajistěte potřebnou celkovou šířku pásma pro schůzky CMR Hybrid. Další informace o doporučeném nastavení šířky pásma pro schůzky v systému CMR Hybrid naleznete ve zprávě Cisco Webex Network Bandwidth White Paper a v pasáži „Předpoklady“ v příručce Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR) Hybrid Configuration Guide.

 • Povolte používání zvuku poskytovatele telefonních služeb (TSP) při schůzkách (je-li nakonfigurován).

 • Zjistěte, které šablony schůzek se používají pro systém CMR Hybrid.

 • Informace o nejnovějších známých problémech a omezeních systému CMR Hybrid naleznete v následujících článcích:

  WBS33 a novější: Přehled aktualizací uzamčení pro systém Cisco Webex Meetings

Zadejte možnosti systému CMR Hybrid

Než začnete

Pokud vaše stránky zahrnují uživatele systému CMR Hybrid i uživatele mimo systém CMR Hybrid a chcete umožnit uživatelům CMR Hybrid plánovat schůzky pouze pro systém Webex s aplikací Microsoft Outlook pomocí Nástrojů ke zvýšení produktivity Webex, musí být na vašich stránkách nasazeno rozšíření Cisco TelePresence Management Suite Extension for Microsoft Exchange (TMSXE). Informace o konfiguraci rozšíření TMSXE naleznete v Průvodci konfigurací systému Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR) Hybrid.

Aby byla funkce CMR Hybrid dostupná na webu, musí ji správce zapnout.

1

V levém navigačním panelu vyberte možnost Konfigurace > Běžná nastavení stránek > OneTouch.

2

V sekci Možnosti TelePresence zaškrtněte pole Povolit schůzky Cisco Webex OneTouch (pouze schůzky).

Pokud tuto možnost nezvolíte, ostatní možnosti systému CMR Hybrid (OneTouch TelePresence) nebudou dostupné.

3

Do pole URL rezervační služby Cisco TMS zadejte adresu hostitele, která autorizuje spojení mezi sadou Cisco TelePresence Management Suite (TMS) a datovým centrem Cisco Webex.

Tato volba TMS značí, že pro vaše stránky se poskytuje systém CMR Hybrid (také známý jako OneTouch 2.0). Pokud tato volba odkazuje na CTSMAN, vaše stránky jsou stále poskytovány pro systém OneTouch 1.0. Rozdíly mezi aplikacemi OneTouch 1.0 a OneTouch 2.0 naleznete v poznámkách k vydání pro správce na stránkách Centra schůzek. Informace o konfiguraci TMS naleznete v Příručce ke konfiguraci systému Collaboration Meeting Rooms (CMR) Hybrid.

Systém Cisco TMS zodpovídá za plánování schůzek Cisco TelePresence. Pro úspěšné připojení k systému TelePresence je třeba zadat správnou adresu hostitele.

4

Vyberte, zda chcete poslat hostiteli schůzky kopii e-mailu s pozvánkou.

Pokud je tato volba zaškrtnuta, hostitel obdrží dva e-maily, jeden pro hostitele, který obsahuje přístupový kód hostitele, a druhý, který předá účastníkům schůzky. Tato volba není ve výchozím nastavení zaškrtnuta.

5

Vyberte, zda chcete svým účastníkům zobrazit bezplatná telefonní čísla.

6

Zaškrtněte pole Povolit řízení šířky pásma TelePresence, jímž všem uživatelům zajistíte během sdílení nebo zobrazování videa na schůzce v systému CMR Hybrid nejlepší zkušenost. Tuto volbu nerušte, pokud vám to nedoporučí zákaznická podpora systému Webex.

7

Ověřte, že volba Zobrazit uvítací obrazovku TelePresence není zaškrtnuta. Pokud je zaškrtnuta, může uvítací obrazovka zmenšit množství volného místa na obrazovce, kde se v zařízeních TelePresence může zobrazovat živé video (v porovnání se sdílením obrazovky). Tuto možnost povolte pouze v případě, když je důležité zobrazit určité podrobnosti, například informace o schůzce, telefonní čísla a hostitelský klíč schůzky.

8

V části Webex VoIP a videopřipojení vyberte možnost Automaticky šifrované připojení UDP/TCP SSL.

To umožňuje systému Cisco TMS spojit se s bránou TelePresence přes protokol UDP. Pokud připojení UDP není povoleno, systém Cisco TMS se vrátí zpět k protokolu TCP/SSL. Nevolte možnost TCP SSL, pokud vám to nedoporučí zákaznická podpora systému Webex.

9

Pokud nechcete uživatelům povolit připojení ke zvuku prostřednictvím jejich počítačů, zaškrtněte políčko Zakázat hybridní VoIP.

10

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.