Než začnete

Musíte mít úplná oprávnění správce.

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Uživateléa pak vyberte uživatele, kterého chcete upravit.

2

Klikněte na Volání, posuňte se dolů na Portálpro volání uživatele.

3

Klikněte na Tlačítko Spustit, Tím se křížově spustíte na portál Volání uživatele.