Før du starter

Du må ha full administratorrettigheter.

1

Gå til Brukerehttps://admin.webex.comi kundevisningen i , og velg deretter brukeren du vil endre.

2

Klikk Anrop, rull ned til Ringende brukerportal.

3

Klikk på Start, Dette vil kryssstarte deg til Ringe brukerportalen.