אתה יכול לנהל חלק מתכונות המשתמש רק ב שיחות פורטל משתמש . אתה יכול לגשת שיחות פורטל משתמש דרך רכזת בקרה .

לפני שתתחיל

אין לך הרשאות מנהל מערכת

1

מתצוגת הלקוח ב-, עבור אל משתמשים ובחר משתמש.https://admin.webex.com

2

לחץ מתקשר וגלול מטה אל שיחות פורטל משתמש .

3

לחץ השקה , אשר משגר אותך ל- שיחות פורטל משתמש .