לפני שתתחיל

חייב להיות לך חיסיון מנהל מלא.

1

מהתצוגה של הלקוח ב -https://admin.webex.com, עבור אל משתמשים ולאחר מכן בחר משתמש שברצונך לשנות את התכונות עבורו.

2

יש לבחור באפשרות חיוג.

3

לחץ על הפעל לצד פורטל המשתמשים המתקשרים.