Başlamadan önce

Tam yönetici ayrıcalığına sahip olmanız gerekir.

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Kullanıcılar'a gidin ve sonra değişiklik yapmak istediğiniz kullanıcıyı seçin.

2

Arama'ya tıklayın ve Çağrı Kullanıcı Portalı'a kaydırın.

3

Başlat'a tıklayın, bu çapraz başlatmayla kullanıcı portalı çağrı.