Pre nego što počneš

Morate imati punu administratorsku privilegiju.

1

Iz prikaza klijenta u programu https://admin.webex.com, idite na opciju "Korisnici", a zatim izaberite korisnika kojeg želite da izmenite.

2

Kliknite na dugme Pozivanje, pomerite se nadole do portala korisnika poziva.

3

Kliknite na dugmePokreni, Ovo će vas unakrsno pokrenuti na portal korisnika poziva.