Innan du börjar

Du måste ha fullständigt administratörsprivilegium.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare du vill ändra.

2

Klicka på Samtal, rulla ner till Samtalsanvändarportal.

3

Klicka Starta. Detta startar dig till samtalsanvändarportalen .