Beroende på vilka tjänster du har varierar alternativen i User Hub. Den här artikeln fokuserar på hur en Webex Calling-användare kan logga in på användarhubben och komma åt olika samtalsrelaterade tjänster.

Om du vill veta mer om profiluppdateringen, inställningarna för Webex Meetings, webbseminarier och inspelningar som finns tillgängliga i User Hub, se Kom igång med User Hub.åtkomst till dina samtalsinställningar

Logga in...

Om du är en avslutande användare av samtalsanvändarportalen eller inställningsportalen (settings.webex.com) kan du använda dina befintliga inloggningsuppgifter för att logga in på användarhubben ( user.webex.com).

Om du är en förstagångsanvändare som vill logga in på User Hub fortsätter du med följande steg:

När administratören har konfigurerat dig som användare för första gången får du ett e-postmeddelande från administratören för att komma åt User Hub.


 

Om du inte har fått en inbjudan kan administratören skicka om från Control Hub > Användare.

1

Klicka på länken från e-postmeddelandet som din administratör har skickat till dig.

2

Du uppmanas att skapa ett nytt lösenord.

När du skapar ett nytt eller återställer måste ditt lösenord innehålla:

 • Minst åtta tecken och högst 256 tecken

 • Minst en liten bokstav (a, b, c…)

 • Minst ett alfabetiskt tecken (A, B, C…)

 • Minst ett nummer (1, 2, 3 ...)

 • Minst ett specialtecken (~!@#$%^&*()-_=+[]{}|;:,.<>/?)

Ditt lösenord får inte innehålla följande:

 • Ditt Namn.

 • Din e-postadress.

3

Bekräfta ditt lösenord och Spara och Logga in.

4

Ange din e-postadress och klicka på Logga in.

Detta för dig till användarhubben.

Få åtkomst till samtalstjänster

Du kan komma åt alla dina samtalstjänster från Inställningar > Samtal.

Sidan Samtal har följande avsnitt:

 • Samtalsinställningar

 • Scheman

 • Röstmeddelande

 • Kontakter

Samtalsinställningar

På sidan för samtalsinställningar kan du konfigurera olika samtalsinställningar som Stör ej, Vidarekoppling av samtal, Samtal väntar, Bryt in och många fler.

Om du vill veta mer om de olika alternativen för samtalsinställningar klickar du på en av artiklarna: Stör ej|DEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM Unikt nåbart nummer (Kontor var som helst)DEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM |DEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM Avvisning av anonyma samtalDEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM |DEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM Meddelande om samtalDEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM |DEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM Vidarekoppling av samtalDEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM |DEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM Samtidig ringDEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM |DEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM Sekventiell ringDEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM |DEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM Samtal väntarDEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM |DEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM Selektiva samtalDEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM |DEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM Prioriterad aviseringDEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM |DEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM Bryt inDEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM |DEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM Blockera inringar-ID för vidarebefordrade samtalDEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM |DEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM HotellDEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM |DEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM VerkställandeDEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM |DEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM Chefsassistent.

Scheman

På sidan scheman kan du visa dina företagsscheman som skapats av administratören och skapa dina egna scheman för att använda den för olika samtalsinställningar, t.ex. samtidig ringning, sekventiell ringning och prioritetsvarning.

Mer information om hur du skapar scheman finns i Skapa scheman för samtalsinställningar.

Röstmeddelande

Från röstbrevlådesidan kan du:

Kontakter

På kontaktsidan kan du lägga till kontakter med kortnummer och kontakter utan kortnummer. Mer information finns i Lägg till någon i din kontaktlista.