Niektórymi funkcjami użytkownika można zarządzać tylko w Portal użytkownika nawiązywania połączeń . Możesz uzyskać dostęp Portal użytkownika nawiązywania połączeń przez Centrum sterowania .

Przed rozpoczęciem

Nie masz uprawnień administratora

1

Z widoku klienta w , przejdź do Użytkownicy , a następnie wybierz użytkownika do edycji.https://admin.webex.com

2

Kliknij Dzwonię i przewiń w dół do Portal użytkownika nawiązywania połączeń .

3

Kliknij Uruchom , który przekierowuje Cię do Portal użytkownika nawiązywania połączeń .