Webexweby obsahují přizpůsobitelné šablony e-mailů ve formátech HTML a prostého textu. Stránka Šablona e-mailu označuje, zda je k dispozici verze šablony ve formátu HTML.

Ujistěte se, že jste změnili šablony pro každý jazyk, který web podporuje. Když měníte šablonu, použijte stejný jazyk jako šablona. Například při úpravách šablony ve francouzském jazyce použijte francouzštinu.

Verze HTML nejsou k dispozici pro přizpůsobené textové šablony e-mailů.


 

Šablony e-mailů pro nové weby Webex nelze upravovat. Pokud potřebujete pomoc s povolením šablon e-mailů, obraťte se na podporu Webexu.

Služba hybridního kalendáře Webex používá jinou metodu pro přizpůsobení šablon e-mailů. Další informace najdete v tématu Přizpůsobení šablon e-mailů pro službuhybridního kalendáře.

Informace o povolení možnosti šablon e-mailů vám poskytne vašeWebexsprávce účtu.

Než začnete

Ujistěte se, že jednotné přihlašování není povolené, protože vám zabrání ve vytváření vlastních šablon e-mailů.
1

Po přihlášení k vašemuWebexvyberte odkaz pro výchozí jazyk.

2

Na stránce Předvolby vyberte ze seznamu Jazyk jazyk šablony, kterou chcete upravit.

3

Klepněte na příkaz Uložit.

4

OtevřenoWebexSpráva webu výběrem odkazu Správa webu a přechodem na Konfigurace > E-mail > Šablonye-mailů.

5

Z rozevíracího seznamu Existující šablony e-mailů pro vyberte službu, pro kterou chcete šablony přizpůsobit. Pak vyberte šablonu, kterou chcete změnit.

6

Změňte text a podle potřeby odeberte nebo změňte uspořádání proměnných.

Proměnné se zobrazují se znaménkem procent (%) před a za svým názvem.


 

Proměnné můžete v rámci šablony přesouvat, ale neměňte jejich názvy.

Každá šablona e-mailu obsahuje vlastní sadu proměnných. Kopírování a vkládání proměnných z jedné šablony do druhé není podporováno.

7

Po přizpůsobení šablony e-mailu HTML vyberte Náhled HTML a ujistěte se, že šablona vypadá podle očekávání. Pak vyberte Aktualizovat.

8

Opakováním tohoto postupu proveďte stejné změny pro šablonu v každém podporovaném jazyce.

Webexweby obsahují přizpůsobitelné šablony e-mailů ve formátech HTML a prostého textu. Stránka Šablona e-mailu označuje, zda je k dispozici verze šablony ve formátu HTML.

Ujistěte se, že jste změnili šablony pro každý jazyk, který web podporuje. Když měníte šablonu, použijte stejný jazyk jako šablona. Například při úpravách šablony ve francouzském jazyce použijte francouzštinu.

Verze HTML nejsou k dispozici pro přizpůsobené textové šablony e-mailů.


 

Šablony e-mailů pro nové weby Webex nelze upravovat. Pokud potřebujete pomoc s povolením šablon e-mailů, obraťte se na podporu Webexu.

Služba hybridního kalendáře Webex používá jinou metodu pro přizpůsobení šablon e-mailů. Další informace najdete v tématu Přizpůsobení šablon e-mailů pro službuhybridního kalendáře.

Informace o povolení možnosti šablon e-mailů vám poskytne vašeWebexsprávce účtu.

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Služby > schůzku a pak vyberteWebexstránky.

2

Na kartě Weby vyberte ikonuWebexa potom klepněte na tlačítko Nastavení.

3

V nabídce vyberte Společná nastavení > Šablonae-mailu.

4

V rozevíracích seznamech Existující šablony e-mailů pro vyberte službu a jazyk a pak zvolte šablonu, kterou chcete změnit.

5

Změňte text a podle potřeby odeberte nebo změňte uspořádání proměnných.

Proměnné se zobrazují se znaménkem procent (%) před a za svým názvem.


 

Proměnné můžete v rámci šablony přesouvat, ale neměňte jejich názvy.

Každá šablona e-mailu obsahuje vlastní sadu proměnných. Webex nepodporuje kopírování a vkládání proměnných z jedné šablony do druhé.

6

Po přizpůsobení šablony e-mailu HTML vyberte Náhled HTML a ujistěte se, že šablona vypadá podle očekávání. Poté klikněte na tlačítko Aktualizovat.

7

Opakováním tohoto postupu proveďte stejné změny pro šablonu v každém podporovaném jazyce.

PřipojeníWebexsnadnější schůzky pro uživatele Skypu pro firmy. Pomocí proměnné %LyncURI% můžete přidat odkaz Skypu pro firmy do následujících šablon Nástrojů produktivity:

 • MC MeetingInfo pro účastníky (ProductivityTools)

 • Pozvánka na schůzku inprogress_PR (Nástroje produktivity)


 

Odkaz nemusí fungovat pro uživatele počítačů Mac, protože operační systém Mac nerozpoznává identifikátory SIP URI. Uživatelé počítačů Mac mohou místo toho zkopírovat a vložit identifikátor URI do programu Skype a vytočit.

Kód HTML můžete přizpůsobit tak, abyste dosáhli požadovaného vzhledu šablony e-mailu. Doporučujeme, abyste měli základní znalosti kódu HTML.

1

V Administraci webu nebo v Centru řízení zaškrtněte políčko vedle šablony HTML, kterou chcete upravit.

2

Přidejte proměnnou %LyncURI%.

Můžete zakázat formát šablony iCalendar pro e-mailové šablony webex Meetings.
1

Přihlaste se ke Správě webu nebo Řídicímu centru a přejděte na Možnostiwebu.

Správa webu

Konfigurace > Možnosti společného webu > a přejděte do části Možnosti webu.

Control Hub

 1. V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Služby > Schůzka.
 2. Na kartě Weby vyberte ikonuWebexa potom klepněte na tlačítko Nastavení.
 3. V nabídce vyberte Možnosti společného nastavení > .
2

Zrušte zaškrtnutí políčka Vždy odesílat e-maily iCalendar pro pozvánku na schůzku a oznámení .

3

Zvolte Aktualizovat.


 

Tyto pokyny jsou určeny pro úpravu výchozích šablon e-mailů iCalendar.

1

V Administraci webu nebo v Centru řízení zaškrtněte políčko vedle šablony HTML, kterou chcete upravit.


 

Html můžete použít k úpravám předloh pouze v případě, že mají ve sloupci S HTML ano .

2

Chcete-li přidat obrázek záhlaví, vyhledejte v kódu HTML v šabloně následující:

<td align="left" style="padding: 0 20px; margin: 0">

3

Přidejte následující kód do nového řádku za prvek, který jste hledali:

<table>	<tr>	 <td style="font-size:9px; font-family:Arial; color:#666">		<img style="width: auto; max-width: auto" class="image" src="custom-header.gif">	 </td>	</tr>	<tr style="height: 15px"><td>&nbsp;</td></tr>	</table>
4

Upravit custome-header.gif na název a typ souboru obrázku.

5

Chcete-li přidat obrázek zápatí, vyhledejte v kódu HTML v šabloně následující:

<tr style="height: 44px"><td>&nbsp;</td></tr>

6

Přidejte následující kód do nového řádku za prvek, který jste hledali:

<tr><td style="font-size:9px; font-family:Arial; color:#666"><img style="width: auto; max-width: auto" class="image" src="custom-footer.gif"></td>
7

Upravit custom-footer.gif na název a typ souboru obrázku.

8

Klikněte na položku Uložit.

1

V Administraci webu nebo v Centru řízení zaškrtněte políčko vedle šablony HTML, kterou chcete upravit.


 

HTML můžete použít pouze k úpravám předloh, které mají ve sloupci s HTML Ano .

2

Vyhledejte kód HTML v šabloně pro tento komentář kódu:

<!— If your company's mail system doesn’t support a green “Join” button, you can replace the green “Join” button code below with the following “Join” link code:  -- “Join” link code start --   <a href="%MeetingInfoURL%" style="font-size:20px;">Join</a> -- “Join” link code end ----> 
3

Nahraďte následující kód tlačítka "Připojit" kódem odkazu "Připojit" zobrazeným v kroku 3.

<!—“Join” button code start --><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:auto;width:auto!important;background-color:#43A942; border:0px solid #43A942; border-radius:20px; min-width:160px!important;">  <tr>         <td align="center" style="padding:10px 36px;">                <a href="%MeetingInfoURL%" style="color:#FFFFFF; font-size:20px; text-decoration:none;">Join</a>        </td>  </tr> </table> <!—“Join” button code end -->
4

Klepněte na příkaz Uložit.

Přizpůsobené šablony e-mailů můžete obnovit do původního stavu.

1

V části Správa webu nebo Centrum řízení zaškrtněte políčko vedle šablony, kterou chcete obnovit.

2

Vyberte Vrátit se k výchozímu nastavení v dolní části stránky.

Zobrazí se zpráva s žádostí o potvrzení, že chcete šablonu vrátit do výchozího stavu.
3

Vyberte tlačítko OK.