Webexsites bevatten aanpasbare e-mailsjablonen in HTML-indeling en in indelingen met platte tekst. De pagina E-mailsjabloon geeft aan of een versie met HTML-indeling van een sjabloon beschikbaar is.

Zorg ervoor dat u de sjablonen wijzigt voor elke taal die de site ondersteunt. Gebruik bij het wijzigen van een sjabloon dezelfde taal als de sjabloon. Gebruik bijvoorbeeld Frans wanneer u een sjabloon in de Franse taal bewerkt.

HTML-versies zijn niet beschikbaar voor aangepaste tekstgebaseerde e-mailsjablonen.


 

U kunt geen e-mailsjablonen bewerken voor nieuwe Webex-sites. Voor ondersteuning bij het inschakelen van e-mailsjablonen, kunt u contact Webex Support.

De Hybride Webex-agendaservice gebruikt een andere methode voor het aanpassen van e-mailsjablonen. Zie E-mailsjablonen voor de hybride agendaservice voor meer agendaservice.

Neem voor informatie over het inschakelen van de optie e-mailsjablonen contact op met uwWebexaccountmanager.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat SSO niet is ingeschakeld, omdat u hierdoor geen aangepaste e-mailsjablonen kunt maken.
1

Nadat u zich hebt aanmelden bij uwWebexselecteert u de koppeling voor de standaardtaal.

2

Selecteer op de pagina Voorkeuren in de lijst Taal de taal van de te bewerken sjabloon.

3

Selecteer Opslaan.

4

OpenenWebexSitebeheer selecteert u de koppeling Sitebeheer en gaat u naar Configuratie > e > mailsjablonen.

5

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Bestaande e-mailsjablonen voor de service waarvoor u sjablonen wilt aanpassen. Selecteer daarna de sjabloon die u wilt wijzigen.

6

Wijzig de tekst en verwijder of herschik indien nodig de variabelen.

De namen van variabelen worden weergegeven tussen procenttekens (%).


 

U kunt variabelen binnen een sjabloon verplaatsen, maar u kunt de namen niet wijzigen.

Elke e-mailsjabloon bevat een eigen set variabelen. Kopiëren van variabelen van de ene sjabloon naar de andere wordt niet ondersteund.

7

Nadat u een HTML-e-mailsjabloon hebt aangepast, selecteert u Voorbeeld weergeven van HTML om ervoor te zorgen dat uw sjabloon eruit ziet zoals verwacht. Selecteer daarna Bijwerken.

8

Herhaal deze procedure om dezelfde wijzigingen aan te brengen voor de sjabloon in elke ondersteunde taal.

Webexsites bevatten aanpasbare e-mailsjablonen in HTML-indeling en in indelingen met platte tekst. De pagina E-mailsjabloon geeft aan of een versie met HTML-indeling van een sjabloon beschikbaar is.

Zorg ervoor dat u de sjablonen wijzigt voor elke taal die de site ondersteunt. Gebruik bij het wijzigen van een sjabloon dezelfde taal als de sjabloon. Gebruik bijvoorbeeld Frans wanneer u een sjabloon in de Franse taal bewerkt.

HTML-versies zijn niet beschikbaar voor aangepaste tekstgebaseerde e-mailsjablonen.


 

U kunt geen e-mailsjablonen bewerken voor nieuwe Webex-sites. Voor ondersteuning bij het inschakelen van e-mailsjablonen, kunt u contact Webex Support.

De Hybride Webex-agendaservice gebruikt een andere methode voor het aanpassen van e-mailsjablonen. Zie E-mailsjablonen voor de hybride agendaservice voor meer agendaservice.

Neem voor informatie over het inschakelen van de optie e-mailsjablonen contact op met uwWebexaccountmanager.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services > vergadering en selecteer vervolgens eenWebexsite.

2

Selecteer op het tabblad Sites eenWebexsite en klik vervolgens op Instellingen.

3

Selecteer in het menu Algemene instellingen en > sjabloon e-mailsjabloon.

4

Selecteer in de vervolgkeuzelijsten Bestaande e-mailsjablonen voor de service en de taal en kies de te wijzigen sjabloon.

5

Wijzig de tekst en verwijder of herschik waar nodig de variabelen.

De namen van variabelen worden weergegeven tussen procenttekens (%).


 

U kunt variabelen binnen een sjabloon verplaatsen, maar u kunt de namen niet wijzigen.

Elke e-mailsjabloon bevat een eigen set variabelen. Webex biedt geen ondersteuning voor het kopiëren en kopiëren van variabelen van de ene sjabloon naar de andere.

6

Nadat u een HTML-e-mailsjabloon hebt aangepast, selecteert u Voorbeeld weergeven van HTML om ervoor te zorgen dat de sjabloon eruit ziet zoals verwacht. Klik vervolgens op Bijwerken.

7

Herhaal deze procedure om dezelfde wijzigingen aan te brengen voor de sjabloon in elke ondersteunde taal.

Deelnemen makenWebexeenvoudiger te vergaderen voor gebruikers van Skype voor Bedrijven. U kunt de variabele %LyncURI% gebruiken om een Skype voor Bedrijven-koppeling toe te voegen aan de volgende sjablonen voor Productiviteitstools:

 • MC MeetingInfo voor deelnemer (Productiviteitstools)

 • Uitnodiging voor een pr-vergadering inprogress_(Productiviteitstools)


 

De koppeling werkt mogelijk niet voor gebruikers van Mac, omdat SIP URI's niet worden herkend door het Mac-besturingssysteem. Mac-gebruikers kunnen de URI kopiëren en plakken in Skype om in te bellen.

U kunt de HTML-code aanpassen om de e-mailsjabloon het gewenste uiterlijk te geven. Het wordt aanbevolen om enige kennis te hebben van HTML-code.

1

Vink Sitebeheer in uw ruimte of Control Hub het selectievakje aan naast de HTML-sjabloon die u wilt bewerken.

2

Voeg de variabele %LyncURI% toe.

U kunt de sjabloonindeling iCalendar voor alle e-Webex Meetings uitschakelen.
1

Meld u aan bij Sitebeheer Control Hub en navigeer naar Site-opties.

Sitebeheer

Configuratie > Algemene site-instellingen > opties en blader naar het gedeelte Site-opties .

Control Hub

 1. Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services > vergadering.
 2. Selecteer op het tabblad Sites eenWebexsite en klik vervolgens op Instellingen.
 3. Selecteer in het menu Algemene instellingen en > Site-opties.
2

Vink het selectievakje Altijd e-iCalendar voor vergaderingsuitnodiging en -melding verzenden uit.

3

Selecteer Bijwerken.


 

Deze instructies zijn voor het bewerken van de iCalendar e-mailsjablonen.

1

Vink Sitebeheer in uw ruimte of Control Hub het selectievakje aan naast de HTML-sjabloon die u wilt bewerken.


 

U kunt HTML alleen gebruiken om sjablonen te bewerken als deze Ja hebben in de kolom Met HTML .

2

Als u een koptekstafbeelding wilt toevoegen, zoekt u in de sjabloon naar de HTML-code:

<td align="left" style="padding: 0 20px; margin: 0">

3

Voeg de volgende code toe in een nieuwe regel na het element dat u hebt gezocht:

<table>	<tr>	 <td style="font-size:9px; font-family:Arial; color:#666">		<img style="width: auto; max-width: auto" class="image" src="custom-header.gif">	 </td>	</tr>	<tr style="height: 15px"><td>&nbsp;</td></tr>	</table>
4

Bewerken custome-header.gif naar de naam en het bestandstype van uw afbeelding.

5

Als u een voettekstafbeelding wilt toevoegen, zoekt u in de sjabloon naar de HTML-code:

<tr style="height: 44px"><td>&nbsp;</td></tr>

6

Voeg de volgende code toe aan een nieuwe regel na het element dat u hebt gezocht:

<tr><td style="font-size:9px; font-family:Arial; color:#666"><img style="width: auto; max-width: auto" class="image" src="custom-footer.gif"></td>
7

Bewerken custom-footer.gif naar de naam en het bestandstype van uw afbeelding.

8

Klik op Opslaan.

1

Vink Sitebeheer in uw ruimte of Control Hub het selectievakje aan naast de HTML-sjabloon die u wilt bewerken.


 

U kunt alleen HTML gebruiken om sjablonen te bewerken die Ja bevatten in de kolom met HTML .

2

Doorzoek de HTML-code in de sjabloon voor deze code opmerking:

<!— If your company's mail system doesn’t support a green “Join” button, you can replace the green “Join” button code below with the following “Join” link code:  -- “Join” link code start --   <a href="%MeetingInfoURL%" style="font-size:20px;">Join</a> -- “Join” link code end ----> 
3

Vervang de volgende knopcode voor 'Deelnemen' door de koppeling 'Deelnemen' die in stap 3 wordt weergegeven.

<!—“Join” button code start --><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:auto;width:auto!important;background-color:#43A942; border:0px solid #43A942; border-radius:20px; min-width:160px!important;">  <tr>         <td align="center" style="padding:10px 36px;">                <a href="%MeetingInfoURL%" style="color:#FFFFFF; font-size:20px; text-decoration:none;">Join</a>        </td>  </tr> </table> <!—“Join” button code end -->
4

Selecteer Opslaan.

U kunt uw aangepaste e-mailsjablonen herstellen naar de oorspronkelijke staat.

1

Vink Sitebeheer in uw systeem of Control Hub het selectievakje aan naast de sjabloon die u wilt herstellen.

2

Selecteer Terugzetten naar standaard onder aan de pagina.

Er wordt een bericht weergegeven waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u de standaardstatus van de sjabloon wilt herstellen.
3

Selecteer OK.