Webexwebbplatser inkluderar anpassningsbara e-postmallar i formaten HTML och oformaterad text. Sidan E-postmall anger om det finns en mall i HTML-format.

Se till att du ändrar mallarna för alla språk som webbplatsen har stöd för. När du ändrar en mall använder du samma språk som mallen. När du exempelvis redigerar en franskspråkig mall ska du använda franska.

HTML-versioner är inte tillgängliga för anpassade textbaserade e-postmallar.


 

Du kan inte redigera e-postmallar för nya Webex-webbplatser. Om du behöver hjälp med att aktivera e-postmallar kontaktar du Webex Support.

Webex Hybrid-kalendertjänst använder en annan metod för att anpassa e-postmallar. Mer information finns i Anpassa e-postmallar för Hybrid-kalendertjänst.

För information om hur du aktiverar alternativet e-postmallar kontaktar du dinWebexkontohanteraren.

Innan du börjar

Kontrollera att alternativet SSO inte är aktiverat eftersom det hindrar dig från att skapa anpassade e-postmallar.
1

När du har loggat in på dinWebexklickar du på länken för standardspråket.

2

På sidan Inställningar i listan Språk väljer du språk på den mall som ska redigeras.

3

Välj Spara.

4

ÖppnaWebexwebbplatsadministration klickar på länken för webbplatsadministration och går till Konfiguration och väljer > e- > e-postmallar.

5

Från den nedrullningsbara listan Existerande e-postmallar för väljer du tjänsten som du vill anpassa mallarna för. Välj mallen som du vill ändra.

6

Ändra texten och ta bort eller flytta om variabler efter behov.

Variabler visas med ett procenttecken (%) före och efter namnet.


 

Du kan flytta variabler inom en mall, men ändra inte deras namn.

Varje e-postmall innehåller sin egna uppsättning variabler. Det finns inget stöd för att kopiera och klistra in variabler från en mall till en annan.

7

Efter anpassning av en e-postmall i HTML, välj Förhandsgranska HTML för att säkerställa att mallen ser ut som du förväntade dig. Sedan väljer du Uppdatera.

8

Upprepa detta förfarande för alla språk som mallen har stöd för.

Webexwebbplatser inkluderar anpassningsbara e-postmallar i formaten HTML och oformaterad text. Sidan E-postmall anger om det finns en mall i HTML-format.

Se till att du ändrar mallarna för alla språk som webbplatsen har stöd för. När du ändrar en mall använder du samma språk som mallen. När du exempelvis redigerar en franskspråkig mall ska du använda franska.

HTML-versioner är inte tillgängliga för anpassade textbaserade e-postmallar.


 

Du kan inte redigera e-postmallar för nya Webex-webbplatser. Om du behöver hjälp med att aktivera e-postmallar kontaktar du Webex Support.

Webex Hybrid-kalendertjänst använder en annan metod för att anpassa e-postmallar. Mer information finns i Anpassa e-postmallar för Hybrid-kalendertjänst.

För information om hur du aktiverar alternativet e-postmallar kontaktar du dinWebexkontohanteraren.

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Tjänster > Möte och väljer sedan enWebexwebbplats.

2

På fliken Webbplatser väljer du enWebexoch klicka sedan på Inställningar.

3

Gå till menyn och välj Allmänna inställningar som > e-postmall .

4

Från rullgardingslistorna Befintliga e-postmallar för väljer du tjänsten och språket och sedan mallen du vill ändra.

5

Ändra texten och ta bort eller flytta om variablerna efter behov.

Variabler visas med ett procenttecken (%) före och efter namnet.


 

Du kan flytta variabler inom en mall, men ändra inte deras namn.

Varje e-postmall innehåller sin egna uppsättning variabler. Webex stödjer inte kopiering och klistra in variabler från en mall till en annan.

6

Efter anpassning av en e-postmall i HTML, välj Förhandsgranska HTML för att säkerställa att mallen ser ut som väntat. Klicka sedan på Uppdatera.

7

Upprepa detta förfarande för alla språk som mallen har stöd för.

Gör detWebexmöten enklare för Skype för företag- användare. Du kan använda variabeln %LyncURI% för att lägga till en Skype för företag-länk i följande mallar i produktivitetsverktygen:

 • MC möteinfo för deltagare (produktivitetsverktyg)

 • Inbjudan till ett möte inprogress_PR (produktivitetsverktyg)


 

Länken fungerar kanske inte för Mac-användare eftersom Mac-datorers operativsystem inte känner igen SIP URI:er. Mac-användare kan kopiera och klistra in en URI i Skype och ringa istället.

Du kan anpassa HTML-koden så att e-postmallen får önskat utseende. Vi rekommenderar att du har grundläggande kunskaper om HTML-kod.

1

Markera webbplatsadministration HTML-mallen som du vill redigera i Control Hub.

2

Lägg till variabeln %LyncURI%.

Du kan inaktivera mallformatet iCalendar e-postmallar Webex Meetings mallar.
1

Logga in på webbplatsadministration eller Control Hub och gå till Webbplatsalternativ.

Webbplatsadministration

Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > alternativ och bläddra till avsnittet Webbplatsalternativ .

Control Hub

 1. Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Tjänster > möte.
 2. På fliken Webbplatser väljer du enWebexoch klicka sedan på Inställningar.
 3. Gå till menyn och välj Allmänna inställningar > Webbplatsalternativ.
2

Avmarkera kryssrutan Skicka alltid e iCalendar-post för mötesinbjudan och meddelande.

3

Välj Uppdatera.


 

Dessa anvisningar är för redigering av iCalendar e-postmallar.

1

Markera webbplatsadministration HTML-mallen som du vill redigera i Control Hub.


 

Du kan endast använda HTML för att redigera mallar om de har Ja i kolumnen Med HTML .

2

Om du vill lägga till en sidhuvudbild söker du efter HTML-koden i mallen för:

<td align="left" style="padding: 0 20px; margin: 0">

3

Lägg till följande kod ien ny rad efter elementet som du söker efter:

<table>	<tr>	 <td style="font-size:9px; font-family:Arial; color:#666">		<img style="width: auto; max-width: auto" class="image" src="custom-header.gif">	 </td>	</tr>	<tr style="height: 15px"><td>&nbsp;</td></tr>	</table>
4

Redigera custome-header.gif till namnet och filtypen på din bild.

5

Om du vill lägga till en sidfotsbild söker du i HTML-koden i mallen för:

<tr style="height: 44px"><td>&nbsp;</td></tr>

6

Lägg till följande kod i en ny rad efter elementet som du söker efter:

<tr><td style="font-size:9px; font-family:Arial; color:#666"><img style="width: auto; max-width: auto" class="image" src="custom-footer.gif"></td>
7

Redigera custom-footer.gif till namnet och filtypen på din bild.

8

Klicka på Spara.

1

Markera webbplatsadministration HTML-mallen som du vill redigera i Control Hub.


 

Du kan endast använda HTML för att redigera mallar som har Ja i kolumnen med HTML .

2

Sök i HTML-koden i mallen för den här kodkommentaren:

<!— If your company's mail system doesn’t support a green “Join” button, you can replace the green “Join” button code below with the following “Join” link code:  -- “Join” link code start --   <a href="%MeetingInfoURL%" style="font-size:20px;">Join</a> -- “Join” link code end ----> 
3

Ersätt följande knappkod "Delta" med länken "Delta" som visas i steg 3.

<!—“Join” button code start --><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:auto;width:auto!important;background-color:#43A942; border:0px solid #43A942; border-radius:20px; min-width:160px!important;">  <tr>         <td align="center" style="padding:10px 36px;">                <a href="%MeetingInfoURL%" style="color:#FFFFFF; font-size:20px; text-decoration:none;">Join</a>        </td>  </tr> </table> <!—“Join” button code end -->
4

Välj Spara.

Du kan återställa dina anpassade e-postmallar till ursprungstillståndet.

1

I webbplatsadministration eller Control Hub markerar du kryssrutan bredvid mallen som du vill återställa.

2

Välj Återställ till standard längs ner på sidan.

Ett meddelande visas som ber dig bekräfta att du vill återställa mallen till standardläget.
3

Välj OK.