1

Odpojte telefon:

  • Pokud používáte PoE, odpojte kabel LAN.
  • Pokud používáte krychli výkonu, odpojte krychli výkonu.
2

Počkejte 5 sekund.

3

Stiskněte a podržte # a připojte telefon zpět.

Když se telefon spustí:

  • U multiplatformových telefonů Cisco IP Phone 6821 se rozsvítí světla na světelném proužku a klávesy linky.

  • Pro multiplatformní telefony Cisco IP Phone 6841 a 6851 blikají světla na tlačítku náhlavní soupravy, tlačítko reproduktoru a sluchátko.

4

Stisknutím kláves 123456789*0# v pořadí zahájíte proces obnovení továrního nastavení.

  • U cisco IP Phone 6821 Multiplatform Telefony, když stisknete klávesu, světla na klávesách linky a světelný proužek blikají.

  • U multiplatformových telefonů Cisco IP Phone 6841 a 6851 se po stisknutí tlačítka 1vypne kontrolka sluchátka a kontrolka na tlačítku reproduktoru.

Pokud stisknete tlačítka mimo pořadí, telefon se normálně zapne.


 

Nevypírejte telefon, dokud nedokončí proces obnovení továrního nastavení a nezobrazí se hlavní obrazovka.

Než začnete

Musíte vědět, zda se jedná o původní verzi hardwaru nebo zda byl hardware aktualizován a znovu vydán.

1

Odpojte telefon:

  • Pokud používáte PoE, odpojte kabel LAN.
  • Pokud používáte krychli výkonu, odpojte krychli výkonu.
2

Počkejte 5 sekund.

3

Stiskněte a podržte # a připojte telefon zpět.

Telefon zahájí proces restartování. Rozsvítí se tlačítko náhlavní soupravy a tlačítko reproduktoru.

4

V dřívějších hardwarových verzích se rozsvítí tlačítko Ztlumit. Počkejte, až se tlačítko ztlumí vypnou.

5

Stisknutím kláves 123456789*0# v pořadí zahájíte proces obnovení továrního nastavení.

Když stisknete 1, kontrolky na tlačítku náhlavní soupravy se zhasnou. Kontrolka na tlačítku Vybrat bliká po stisknutí tlačítka.

Pokud stisknete tlačítka mimo pořadí, telefon se normálně zapne.


 

Nevypírejte telefon, dokud nedokončí proces obnovení továrního nastavení a nezobrazí se hlavní obrazovka.