1

Koppel de telefoon los:

  • Koppel de LAN-kabel los bij gebruik van PoE.
  • Als u de Power Cube gebruikt, moet u de Power Cube loskoppelen.
2

Wacht 5 seconden.

3

Houd # ingedrukt en sluit de telefoon weer aan.

Wanneer de telefoon opstart:

  • Bij Cisco IP-telefoons uit de 6821-serie voor meerdere platforms lichten de indicatielampjes en de lijntoetsen op.

  • Bij Cisco IP-telefoons uit de 6841- en 6851-serie voor meerdere platforms knipperen de headsetknop, de luidsprekerknop en de handset.

4

Druk achtereenvolgens op de toetsen 123456789*0# om te beginnen met het herstellen van de fabrieksinstellingen.

  • Als u bij Cisco IP-telefoons uit de 6821-serie voor meerdere platforms op een toets drukt, knipperen de lijntoetsen en het indicatielampje.

  • Als u bij Cisco IP-telefoons uit de 6841- en 6851-serie voor meerdere platforms op 1 drukt, gaat het lampje van de handset en het lampje op de luidsprekerknop uit.

Als u de knoppen in een andere volgorde indrukt, wordt de telefoon zoals gewoonlijk ingeschakeld.


 

Schakel de telefoon niet uit voordat de fabrieksinstellingen zijn hersteld en het hoofdscherm wordt weergegeven.

Voordat u begint

U moet weten of de hardware van uw telefoon orgineel is of dat de hardware is bijgewerkt en opnieuw is uitgebracht.

1

Koppel de telefoon los:

  • Koppel de LAN-kabel los bij gebruik van PoE.
  • Als u de Power Cube gebruikt, moet u de Power Cube loskoppelen.
2

Wacht 5 seconden.

3

Houd # ingedrukt en sluit de telefoon weer aan.

De telefoon wordt opnieuw opgestart. De headsetknop en de luidsprekerknop lichten op.

4

In eerdere hardwareversies licht de knop Dempen op. Wacht tot de knop Dempen is uitgeschakeld.

5

Druk achtereenvolgens op de toetsen 123456789*0# om te beginnen met het herstellen van de fabrieksinstellingen.

Als u op 1 drukt, gaan de lampjes op de headsetknop uit. Het lampje op de knop Selecteren knippert wanneer op een knop wordt gedrukt.

Als u de knoppen in een andere volgorde indrukt, wordt de telefoon zoals gewoonlijk ingeschakeld.


 

Schakel de telefoon niet uit voordat de fabrieksinstellingen zijn hersteld en het hoofdscherm wordt weergegeven.