1

Odłącz telefon:

  • Jeśli używasz PoE, odłącz LAN.
  • Jeśli używasz kostki zasilania, odłącz kostkę zasilania.
2

Odczekaj 5 sekund.

3

Naciśnij i przytrzymaj # i podłącz telefon ponownie.

Po uruchomieniu telefonu:

  • W przypadku telefonów Cisco IP Phone 6821 Multiplatform zapalają się kontrolki na pasku świetlnym i liniowych.

  • W przypadku telefonów Cisco IP Phone 6841 i 6851 Multiplatform Phones kontrolki na przycisku zestawu słuchawkowego, przycisku głośnika i lampie błyskowej słuchawki.

4

Naciśnij kolejno 123456789*0#, aby rozpocząć proces przywracania ustawień fabrycznych.

  • W przypadku telefonów Cisco IP Phone 6821 Multiplatform Phones po naciśnięciu kontrolki na liniowych i pasku świetlnym.

  • W przypadku telefonów Cisco IP Phone 6841 i 6851 Multiplatform Phones po naciśnięciu 1lampka słuchawki i kontrolka na przycisku głośnika wyłączają się.

Jeśli naciśniesz przyciski poza kolejnością, telefon włączy się normalnie.


 

Nie wyłączaj telefonu, dopóki nie zakończy procesu przywracania ustawień fabrycznych i nie pojawi się ekran główny.

Przed rozpoczęciem

Musisz wiedzieć, czy Twój telefon jest oryginalną wersją sprzętową, czy też sprzęt został zaktualizowany i ponownie wydany.

1

Odłącz telefon:

  • Jeśli używasz PoE, odłącz LAN.
  • Jeśli używasz kostki zasilania, odłącz kostkę zasilania.
2

Odczekaj 5 sekund.

3

Naciśnij i przytrzymaj # i podłącz telefon ponownie.

Telefon rozpoczyna proces ponownego uruchamiania. Przycisk zestawu słuchawkowego i przycisk głośnika zapalają się.

4

We wcześniejszych wersjach sprzętowych zapala się przycisk Wycisz. Poczekaj, aż przycisk Wycisz się wyłączy.

5

Naciśnij kolejno 123456789*0#, aby rozpocząć proces przywracania ustawień fabrycznych.

Po naciśnięciu 1, kontrolki na przycisku zestawu słuchawkowego zgasną. Kontrolka na przycisku Wybierz po naciśnięciu przycisku.

Jeśli naciśniesz przyciski poza kolejnością, telefon włączy się normalnie.


 

Nie wyłączaj telefonu, dopóki nie zakończy procesu przywracania ustawień fabrycznych i nie pojawi się ekran główny.