1

Koppla ur telefonen:

  • Koppla ur LAN-kabeln om du använder PoE.
  • Koppla ur strömkuben om du använder en.
2

Vänta fem sekunder.

3

Håll ned # och anslut telefonen igen.

När telefonen startar:

  • För Cisco IP-telefon 6821-flerplattformstelefoner lyser ljusen på ljusremsan och linjeknapparna.

  • För Cisco IP-telefon 6841- och 6851-flerplattformstelefoner blinkar ljusen på lurknappen, högtalarknappen och luren.

4

Tryck på 123456789*0# i sekvens för att starta fabriksåterställningen.

  • För Cisco IP-telefon 6821-flerplattformstelefoner blinkar ljusen på linjeknapparna och ljusremsan när du trycker på en knapp.

  • När du trycker på 1 på Cisco IP-telefon 6841- och 6851-flerplattformstelefoner lyser luren och ljuset på högtalarknappen slutar lysa.

Om du trycker på knapparna i fel ordning startar telefonen som vanligt.


 

Stäng inte av telefonen förrän fabriksåterställningen har slutförts och huvudskärmen visas.

Innan du börjar

Du måste veta om din telefon har en originalmaskinvara eller om maskinvaran har uppdaterats med en ny version.

1

Koppla ur telefonen:

  • Koppla ur LAN-kabeln om du använder PoE.
  • Koppla ur strömkuben om du använder en.
2

Vänta fem sekunder.

3

Håll ned # och anslut telefonen igen.

Telefonen börjar starta om. Lurknappen och högtalarknappen lyser.

4

I tidigare maskinvaruversioner lyser knappen Stäng av ljud. Vänta tills knappen Stäng av ljud har inaktiverats.

5

Tryck på 123456789*0# i sekvens för att starta fabriksåterställningen.

När du trycker på 1 slutar ljusen på lurknappen lysa. Ljuset på knappen Välj blinkar när en knapp trycks ned.

Om du trycker på knapparna i fel ordning startar telefonen som vanligt.


 

Stäng inte av telefonen förrän fabriksåterställningen har slutförts och huvudskärmen visas.