1

Tag telefonstikket ud:

 • Ved brug af PoE skal LAN-kablet tages ud.
 • Ved brug af Power Cube skal denne tages ud.
2

Vent 5 sekunder.

3

Tryk på #, og hold fingeren nede. Sæt så telefonstikket i igen.

Når telefonen starter:

 • For Cisco IP 6821 Multiplatform-telefoner lyser rækken af indikatorer og linjetasterne op.

 • For Cisco IP 6841 og 6851 Multiplatform-telefoner blinker headsetknappen, højttalerknappen og håndsætindikatoren.

4

Tryk på 123456789*0#-tasterne i denne rækkefølge for at starte fabriksnulstillingsprocessen.

 • For Cisco IP 6821 Multiplatform-telefoner blinker linjetasterne og rækken af indikatorer, når du trykker på en tast.

 • For Cisco IP 6841 og 6851 Multiplatform-telefoner slukkes håndsætindikatoren og højttalerknappen, når du trykker på 1.

Hvis ikke du trykker på knapperne i den angivne rækkefølge, vil telefonen tænde normalt.


 

Undlad at slukke telefonen, før den er færdig med fabriksnulstillingsprocessen, og hovedskærmen vises.

Før du begynder

Du skal vide, om din telefon er en original hardwareudgivelse, eller om hardwaren er blevet opdateret og udgivet igen.

1

Tag telefonstikket ud:

 • Ved brug af PoE skal LAN-kablet tages ud.
 • Ved brug af Power Cube skal denne tages ud.
2

Vent 5 sekunder.

3

Gør en af følgende handlinger:

 • Metode 1: Tryk på #, og hold fingeren nede. Sæt så telefonstikket i igen.

 • Metode 2: Tryk og hold 0 , og tilslut telefonen igen.

  Kun Cisco IP-telefon 8845, 8865, 8841, 8851 og 8861 understøtter metoden. Og hardwareversionen af Cisco IP-telefon 8841, 8851 og 8861 skal være 15 eller senere.

Telefonen starter genstartsprocessen. Headsetknappen og højttalerknappen lyser op.

4

På tidligere hardwareversioner lyser knappen Slå lyd fra op. Vent på, at knappen Slå lyd fra slukkes.

5

Gør en af følgende handlinger:

 • Metode 1: Tryk 123456789*0# i rækkefølge.

  Når du trykker på 1, slukkes lyset på headset-knappen. Vælg-knappen blinker, når der trykkes på en knap.

  Når du trykker på disse knapper, gennemgår telefonen nulstillingsprocessen til fabriksindstillingerne.

  Hvis ikke du trykker på knapperne i den angivne rækkefølge, vil telefonen tænde normalt.


   

  Undlad at slukke telefonen, før den er færdig med fabriksnulstillingsprocessen, og hovedskærmen vises.

 • Metode 2: Tryk på 369# i rækkefølge.

  For Cisco IP-telefon 8845, 8865, 8841, 8851 og 8861 forsvinder telefonskærmen. Samtidig blinker lyset på headset, højttaler og slå lyd fra.

6

Hvis du bruger metode 2, skal du tage stikket ud og tilslutte telefonen igen for at genstarte den.

Når telefonen er genstartet, vises hovedskærmen.