Play voice messages in the app

Pro přístup k hlasovým zprávám přímo v aplikaci Webex nepotřebujete kód PIN.

Informace o tom, pro kterou službu volání jste nastaveni, najdete v části Zjistěte, kterou službu volání máte.

1

Přejděte do Hlasové schránky, vyberte zprávu a poté si ji poslechněte jedním z následujících způsobů:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na zprávu a zvolte Přehrát hlasovou zprávu.
 • Klikněte na Přehrátv okně, které se otevře vpravo.

 

Hlasové zprávy si můžete také přečíst, pokud jste nastaveni se službou Webex Calling a správce vám zapnul přepisy.

Pokud přepis stále nevidíte, může to být z jednoho z následujících důvodů:

 • Zpráva byla ponechána před zpřístupněním přepisů.
 • Přepis stále čeká na vyřízení.
 • Zpráva nebyla vyslovena dostatečně jasně.
 • Zpráva byla ponechána v jiném jazyce než v angličtině.

Máte na dosah ruky několik dalších možností: zavolejte osobě zpět se zvukem nebo videem, odstraňte zprávu nebo označte zprávu jako přečtenou.

Hlasové zprávy mohou zobrazovat jeden z těchto ukazatelů:

 • Vykřičník – Označuje naléhavou a důležitou hlasovou zprávu.

 • Klíč – Označuje soukromou hlasovou zprávu. Soukromé zprávy nelze předávat jiným lidem.

 • Zámek (pouze Unified CM) – označuje zabezpečenou hlasovou zprávu. Pokaždé, když zprávu přehrajete, stáhne se a místní soubor se po dokončení odstraní.

2

Jakmile si zprávu poslechnete, můžete ji odeslat do složky koše, pokud jste v aplikaci Webex (Unified CM) nastaveni pro volání. Na zprávu klikněte pravým tlačítkem a zvolte možnost Odstranit. Pokud potřebujete zprávu obnovit, protože jste ji omylem smazali, přejděte do složky Koš, klikněte na zprávu pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Obnovit.


 

Pokud možnost Hlasová schránka v aplikaci Webex nevidíte, znamená to, že správce nenastavil hlasovou schránku tímto způsobem. Můžete však kliknout na možnost Volat hlasovou schránku a podle pokynů si zprávy poslechnout. Můžete také přistupovat k dalším funkcím hlasové schránky, jako je vytvoření přizpůsobeného pozdravu, odeslání zprávy a další. Pro přístup k těmto funkcím potřebujete PIN kód – pokud nemůžete vytvořit PIN kód, použijte postup nastavení PIN kódu nebo se obraťte na správce.

Ujistěte se, že máte PIN po ruce. Budete ji potřebovat k poslechu zpráv a správě hlasové schránky.

Informace o tom, pro jakou telefonní službu jste nastaveni, najdete v části Zjistit, jakou volací službu máte.

1

Přejít naa poté klepněte na možnost Hlasová schránka v horní části historie hovorů.

2

Vyberte zprávu a v okně Informace o hlasové schránce klepněte na možnost Přehrát.


 

Hlasové zprávy si můžete také přečíst, pokud jste nastaveni se službou Webex Calling a správce vám zapnul přepisy.

Pokud přepis nevidíte, může to být z jednoho z následujících důvodů:

 • Zpráva byla ponechána před zpřístupněním přepisů.
 • Přepis stále čeká na vyřízení.
 • Zpráva nebyla vyslovena dostatečně jasně.
 • Zpráva byla ponechána v jiném jazyce než v angličtině.

Máte na dosah ruky několik dalších možností: zavolejte osobu zpět, odstraňte zprávu nebo označte zprávu jako přečtenou.

3

Jakmile si zprávu poslechnete, můžete ji odeslat do složky koše, pokud jste v aplikaci Webex (Unified CM) nastaveni pro volání. Potáhněte prstem doleva na zprávu a klepněte na Odstranit. Pokud potřebujete zprávu obnovit, protože jste ji omylem odstranili, přejděte do složky Koš, klepněte na zprávu a pak vyberte Obnovit.

4

Poklepání, vyberte možnost Volat hlasovou schránku a podle pokynů získáte přístup k dalším funkcím hlasové schránky, jako je vytvoření přizpůsobeného pozdravu, odeslání zprávy a další. Pro přístup k těmto funkcím potřebujete PIN kód. Pokud kód PIN nelze vytvořit, obraťte se na správce.