Play voice messages in the app

Na prístup k hlasovým správam priamo v aplikácii Webex nepotrebujete PIN.

Ak chcete zistiť, akú službu volania máte nastavenú, pozrite si časť Zistite, akú službu volania máte.

1

Ísť do Hlasová schránka, vyberte správu a potom si správu vypočujte jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na správu a vyberte Prehrať hlasovú správu.
 • Kliknite hraťv okne, ktoré sa otvára vpravo.

 

Svoje hlasové správy si môžete prečítať aj vtedy, ak máte nastavenú službu Webex Calling a váš správca vám zapol prepisy.

Ak prepis stále nevidíte, môže to byť spôsobené jedným z nasledujúcich dôvodov:

 • Správa bola zanechaná pred sprístupnením prepisov.
 • Na prepis sa stále čaká.
 • Správa nebola vyslovená dostatočne jasne.
 • Správa bola zanechaná v inom jazyku ako v angličtine.

Na dosah máte niekoľko ďalších možností: zavolajte osobe späť so zvukom alebo videom, odstráňte správu alebo označte správu ako prečítanú.

Vaše hlasové správy môžu zobrazovať jeden z týchto indikátorov:

 • Výkričník – označuje naliehavú, dôležitú hlasovú správu.

 • Key—Označuje súkromnú hlasovú správu. Nemôžete posielať súkromné správy iným ľuďom.

 • Zámok (iba Unified CM) – označuje zabezpečenú hlasovú správu. Pri každom prehratí správy sa stiahne a po dokončení sa lokálny súbor odstráni.

2

Keď si vypočujete správu, môžete ju odoslať na svoj Smeti priečinok, ak máte nastavené volanie v aplikácii Webex (Unified CM). Kliknite pravým tlačidlom myši na správu a vyberte Odstrániť. Ak potrebujete obnoviť správu, pretože ste ju omylom odstránili, prejdite na svoju Smeti priečinok, kliknite pravým tlačidlom myši na správu a potom vyberte Zotaviť sa.


 

Ak nevidíte Hlasová schránka možnosť v aplikácii Webex, znamená to, že váš správca nenastavil vašu hlasovú schránku týmto spôsobom. Môžete však kliknúť Zavolajte do hlasovej schránky a postupujte podľa pokynov, aby ste si vypočuli svoje správy. Môžete tiež získať prístup k ďalším funkciám hlasovej schránky, ako je vytvorenie prispôsobeného pozdravu, odoslanie správy a ďalšie. Na prístup k týmto funkciám potrebujete PIN – použite nastaviť postup PIN alebo ak nemôžete vytvoriť kód PIN, kontaktujte svojho správcu.

Uistite sa, že máte svoj PIN poruke. Budete ho potrebovať na počúvanie správ a správu hlasovej schránky.

Ak chcete zistiť, akú telefónnu službu máte nastavenú, pozrite si časť Zistite, akú službu volania máte.

1

Ísť doa potom klepnite na Hlasová schránka v hornej časti vášho História hovorov.

2

Vyberte správu a potom v Informácie o hlasovej schránke okno, klepnite na hrať.


 

Svoje hlasové správy si môžete prečítať aj vtedy, ak máte nastavenú službu Webex Calling a váš správca vám zapol prepisy.

Ak sa vám prepis nezobrazuje, môže to byť spôsobené jedným z nasledujúcich dôvodov:

 • Správa bola zanechaná pred sprístupnením prepisov.
 • Na prepis sa stále čaká.
 • Správa nebola vyslovená dostatočne jasne.
 • Správa bola zanechaná v inom jazyku ako v angličtine.

Na dosah máte niekoľko ďalších možností: zavolajte danej osobe späť, odstráňte správu alebo označte správu ako prečítanú.

3

Keď si vypočujete správu, môžete ju odoslať na svoj Smeti priečinok, ak máte nastavené volanie v aplikácii Webex (Unified CM). Potiahnite prstom doľava po správe a klepnite na Odstrániť. Ak potrebujete obnoviť správu, pretože ste ju omylom odstránili, prejdite na svoju Smeti priečinok, klepnite na správu a potom vyberte Zotaviť sa.

4

Klepnite, vyberte Zavolajte do hlasovej schránkya potom postupujte podľa pokynov, aby ste získali prístup k ďalším funkciám hlasovej schránky, ako je vytvorenie prispôsobeného pozdravu, odoslanie správy a ďalšie. vy potrebujete PIN pre prístup k týmto funkciám. Ak nemôžete vytvoriť kód PIN, obráťte sa na správcu.