Play voice messages in the app

Du behöver inte en PIN-kod för att komma åt röstmeddelanden direkt i Webex-appen.

Se Ta reda på vilken samtalstjänst du har om du vill se vilken samtalstjänst du har.

1

Gå till Röstbrevlåda, välj ett meddelande och lyssna sedan på meddelandet på något av följande sätt:

 • Högerklicka på meddelandet och välj Spela upp röstmeddelande.
 • Klicka på Spela uppi fönstret som öppnas till höger.

 

Du kan även läsa dina röstmeddelanden om du är konfigurerad med Webex Calling och din administratör har aktiverat transkriptioner åt dig.

Om du fortfarande inte ser en transkription kan det bero på något av följande skäl:

 • Meddelandet lämnades innan transkriptioner gjordes tillgängliga.
 • Avskriften väntar fortfarande.
 • Meddelandet talades inte tillräckligt tydligt.
 • Meddelandet lämnades på ett annat språk än engelska.

Du har några andra alternativ nära till hands: ring upp personen med ljud eller video, ta bort meddelandet eller markera meddelandet som läst.

Dina röstmeddelanden kan visa en av dessa indikatorer:

 • Utropstecken– Anger ett brådskande, viktigt röstmeddelande.

 • Nyckel– Anger ett privat röstmeddelande. Du kan inte vidarebefordra privata meddelanden till andra personer.

 • Lås (endast Unified CM) – Visar ett säkert röstmeddelande. Varje gång du spelar upp meddelandet hämtas det och den lokala filen tas bort när du är klar.

2

När du har lyssnat på ett meddelande kan du skicka det till din papperskorgsmapp om du har konfigurerat samtal i Webex-appen (Unified CM). Högerklicka på meddelandet och välj Ta bort. Om du behöver återställa meddelandet eftersom du av misstag har tagit bort det går du till mappen Papperskorgen, högerklicka på meddelandet och väljer sedan Återställ.


 

Om du inte ser alternativet Röstbrevlåda i Webex-appen innebär det att din administratör inte har konfigurerat din röstbrevlåda på detta sätt. Men du kan klicka på Ring röstbrevlåda och följa anvisningarna för att lyssna på dina meddelanden. Du kan också få tillgång till fler röst brev låde funktioner, såsom att skapa en personlig hälsning, skicka ett meddelande och mycket mer. Du behöver en PIN-kod för att få åtkomst till dessa funktioner – använd den konfigurerade PIN-koden eller kontakta din administratör om du inte kan skapa en PIN-kod.

Se till att du har din PIN-kod till hands. Du behöver den för att lyssna på dina meddelanden och hantera din röstbrevlåda.

Se Ta reda på vilken telefontjänst du har om du vill se vilken samtalstjänst du har.

1

Gå tilloch tryck sedan på röstbrevlådan högst upp i samtalshistoriken.

2

Välj ett meddelande och tryck sedan på Spela upp i fönstret Röstbrevlådeinformation.


 

Du kan även läsa dina röstmeddelanden om du är konfigurerad med Webex Calling och din administratör har aktiverat transkriptioner åt dig.

Om du inte ser en transkription kan det bero på något av följande skäl:

 • Meddelandet lämnades innan transkriptioner gjordes tillgängliga.
 • Avskriften väntar fortfarande.
 • Meddelandet talades inte tillräckligt tydligt.
 • Meddelandet lämnades på ett annat språk än engelska.

Du har några andra alternativ nära till hands: ringa upp personen, ta bort meddelandet eller markera meddelandet som läst.

3

När du har lyssnat på ett meddelande kan du skicka det till din papperskorgsmapp om du har konfigurerat samtal i Webex-appen (Unified CM). Svep till vänster över meddelandet och knacka på Ta bort. Om du behöver återställa meddelandet eftersom du har tagit bort det av misstag går du till papperskorgsmappen, knackar på meddelandet och väljer sedan Återställ .

4

Tryck på, välj Ring röstbrevlåda och följ sedan anvisningarna för att få tillgång till fler röstbrevlådefunktioner, till exempel att skapa en personlig hälsning, skicka ett meddelande och mycket mer. Du behöver en PIN-kod för att få åtkomst till dessa funktioner. Kontakta administratören om du inte kan skapa en PIN-kod.