Play voice messages in the app

Nie potrzebujesz kodu PIN, aby uzyskać dostęp do wiadomości głosowych bezpośrednio w aplikacji Webex.

Aby sprawdzić, dla jakiej usługi połączeń jesteś skonfigurowany, zobacz Dowiedz się, do jakiej usługi połączeń masz.

1

Przejdź do poczty głosowej, wybierz wiadomość, a następnie słuchaj wiadomości w jeden z następujących sposobów:

 • Kliknij wiadomość prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Odtwórz wiadomość głosową.
 • Kliknij Odtwórzw oknie, które otworzy się w prawo.

 

Wiadomości głosowe można również odczytać, jeśli skonfigurowano usługę Webex Calling, a administrator włączył dla Ciebie transkrypcje.

Jeśli nadal nie widzisz transkrypcji, może to być z jednego z następujących powodów:

 • Wiadomość została pozostawiona przed udostępnieniem transkrypcji.
 • Transkrypcja jest nadal w toku.
 • Wiadomość nie została wypowiedziana wystarczająco jasno.
 • Wiadomość została pozostawiona w języku innym niż angielski.

Masz kilka innych opcji na wyciągnięcie ręki: oddzwonij do osoby za pomocą dźwięku lub wideo, usuń wiadomość lub oznacz wiadomość jako przeczytaną.

Wiadomości głosowe mogą wyświetlać jeden z następujących wskaźników:

 • Wykrzyknik — wskazuje pilną, ważną wiadomość głosową.

 • Klucz — wskazuje prywatną wiadomość głosową. Nie można przekazywać prywatnych wiadomości innym osobom.

 • Blokada (tylko Unified CM) — oznacza bezpieczną wiadomość głosową. Za każdym razem, gdy odtwarzasz wiadomość, jest ona pobierana, a następnie plik lokalny jest usuwany po zakończeniu.

2

Po wysłuchaniu wiadomości możesz wysłać ją do folderu Kosza, jeśli masz skonfigurowane połączenie w aplikacji Webex (Unified CM). Kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość i wybierz opcję Usuń. Jeśli chcesz odzyskać wiadomość z powodu jej przypadkowego usunięcia, przejdź do folderu kosz, kliknij wiadomość prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Odzyskaj.


 

Jeśli nie widzisz opcji Poczta głosowa w aplikacji Webex, oznacza to, że administrator nie skonfigurował poczty głosowej w ten sposób. Możesz jednak kliknąć opcję Zadzwoń do poczty głosowej i postępować zgodnie z instrukcjami, aby słuchać wiadomości. Możesz także uzyskać dostęp do innych funkcji poczty głosowej, takich jak tworzenie spersonalizowanego powitania, wysyłanie wiadomości i inne. Aby uzyskać dostęp do tych funkcji, potrzebujesz kodu PIN — użyj procedury konfiguracji kodu PIN lub skontaktuj się z administratorem, jeśli nie możesz utworzyć kodu PIN.

Upewnij się, że masz pod ręką kod PIN. Będziesz go potrzebować do odsłuchiwania wiadomości i zarządzania pocztą głosową.

Aby sprawdzić, dla jakiej usługi telefonicznej jesteś skonfigurowany, zobacz Dowiedz się, jaką usługę połączeń masz.

1

Przejdź doa następnie stuknij opcję Poczta głosowa na górze Historii połączeń.

2

Wybierz wiadomość, a następnie w oknie Informacje poczty głosowej dotknij Odtwórz.


 

Wiadomości głosowe można również odczytać, jeśli skonfigurowano usługę Webex Calling, a administrator włączył dla Ciebie transkrypcje.

Jeśli nie widzisz transkrypcji, może to być z jednego z następujących powodów:

 • Wiadomość została pozostawiona przed udostępnieniem transkrypcji.
 • Transkrypcja jest nadal w toku.
 • Wiadomość nie została wypowiedziana wystarczająco jasno.
 • Wiadomość została pozostawiona w języku innym niż angielski.

Masz kilka innych opcji na wyciągnięcie ręki: oddzwonij do tej osoby, usuń wiadomość lub oznacz wiadomość jako przeczytaną.

3

Po wysłuchaniu wiadomości możesz wysłać ją do folderu Kosza, jeśli masz skonfigurowane połączenie w aplikacji Webex (Unified CM). Przesuń palcem w lewo na wiadomości i dotknij opcji Usuń. Jeśli chcesz odzyskać wiadomość, ponieważ została przypadkowo usunięta, przejdź do folderu Kosz, naciśnij wiadomość, a następnie wybierz pozycję Odzyskaj.

4

Dotknij, wybierz opcję Połącz pocztę głosową, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji poczty głosowej, takich jak tworzenie spersonalizowanego powitania, wysyłanie wiadomości i wiele innych. Aby uzyskać dostęp do tych funkcji, potrzebny jest kod PIN. Jeśli nie możesz utworzyć kodu PIN, skontaktuj się z administratorem.