Chyba: "Správce webu Webex zapnul automatické nahrávání této schůzky" při zahájení schůzky z mobilního zařízení

Chyba: Správce webu Webex zapnul automatické nahrávání této schůzky při zahájení schůzky z mobilního zařízení.

Ke schůzce se nelze připojit pomocí mobilního zařízení, pokud je povolena možnost automaticky zaznamenávat všechny relace pomocí síťových nahrávek.

Nelze zahájit schůzku z mobilního zařízení z důvodu chyby "Správce webu Webex zapnul automatické nahrávání".

Při spouštění schůzek z mobilního zařízení se zobrazuje chyba "Správce webu Webex zapnul automatické nahrávání pro tuto schůzku".

Z mobilního zařízení nelze začít nahrávat schůzky.


Poznámka:

U webů se schůzkami Webex a Webex jsou uživatelské účty spravovány prostřednictvím správce centra Cisco Webex Control Hub, https://admin.webex.com nikoli prostřednictvím správce webu Webex. Pouze samostatné weby Webex bez webexu mají správu uživatelů prostřednictvím správce webu Webex.

Řešení:

Pokud je pro váš uživatelský účet povoleno nastavení automatického nahrávání všech relací pomocí síťového záznamu, nemusí být schůzka spuštěna z žádného mobilního zařízení, které není možné spouštět nahrávání.

Chcete-li zahájit schůzku, budete muset použít podporovaný počítač nebo jiné mobilní zařízení, které podporuje nahrávání.

Následující mobilní aplikace podporují síťové nahrávání:

Následující aplikace zatím nepodporuje síťové nahrávání:

  • Schůzky Cisco Webex pro iPhone a iPad

Budete muset kontaktovat správce webu, abyste zakázali nastavení automatického nahrávání. Nápovědu najdete v tématu: Obraťte se na správce webu Webex

Pouze správci webu

Zakázání automatického síťového nahrávání pro všechny schůzky:

  1. Přihlaste se na stránku Správa webu Webex. (Příklad: SITENAME.Webex.com/admin.php)
  2. Na levém navigačním panelu klikněte na Konfigurace.
  3. V části Konfigurace vyberte typ služby kliknutímna:
  • Webex Meetings
  • Možnosti > událostí Webex
  • Možnosti > školení Webex
  1. Zaškrtnutí políčka Automaticky nahrávat všechny relace pomocí pole Záznam založený na síti.
  2. Posuňte se do dolní části stránky a klikněte na Aktualizovat.
Poznámka: V Ovládacím centru lze nastavení automatického nahrávání povolit/zakázat pouze na úrovni uživatele:

Byl tento článek užitečný?