Nelze stáhnout záznam ze stránky Zaznamenané schůzky

Nelze stáhnout záznam ze stránky Moje nahrané schůzky.

Možnost stáhnout záznam schůzky je přeškrtlana na obrazovce Moje nahrané schůzky.

hostitelé nemohou stahovat své záznamy ze schůzky.

Chyba: "Váš účet nemá přístup k tomuto webu Webex." nelze záznam přehrát.

Příčina: Možnost stažení je přeškrtla na stránce Moje nahrané schůzky, pokud je v cisco Webex Meetings Site Administration povolena možnost Zabránit stahování nahrávek:


Obrázek přidaný uživatelem

Řešení:
Pouze správce webu
Povolit hostitelům stahovat jejich nahrávky:
  1. Přihlaste se na stránku Správy webu cisco webex schůzek. (Příklad: SITENAME.webex.com/admin.php)
  2. Na levém navigačním panelu klikněte na Konfigurace a potom přejděte na Společné nastavení webu > Možnosti.
  3. Přejděte dolů do sekce Cisco Webex.
  4. V části Požadavky na ochranu osobních údajů a hesla při nahrávánízaškrtnete možnost Zabránit stahovánínahrávek pro schůzky, události nebo školení Webex.
  5. Posuňte se dolů do dolní části stránky a klikněte na Aktualizovat.

Byl tento článek užitečný?