Nie można pobrać nagrania ze strony Moje nagrane spotkania

Nie można pobrać nagrania ze strony Moje nagrane spotkania.

Opcja pobrania nagrania spotkania jest przekreślona na ekranie Moje nagrane spotkania.

gospodarze nie mogą pobrać nagrań ze spotkań.

Błąd: "Twoje konto nie ma dostępu do tej strony webex." nie może odtworzyć nagrania.

Przyczyna: Opcja pobierania jest przekreślona na stronie Moje nagrane spotkania, jeśli opcja Zapobiegaj pobieraniu nagrań jest włączona w Cisco Webex Meetings Site Administration:


Obraz dodany przez użytkownika

Rozwiązanie:
Tylko administrator
witryny Aby umożliwić hostom pobieranie nagrań:
  1. Zaloguj się na stronie Cisco Webex Meetings Site Administration. (Przykład: SITENAME.webex.com/admin.php)
  2. Kliknij w Konfiguracja na lewym pasku nawigacyjnym, a następnie przejdź do Typowe ustawienia witryny >Opcje.
  3. Przejdź w dół do sekcji Cisco Webex.
  4. W obszarze Wymagania dotyczące prywatności i hasłanagrywania usuń zaznaczenie opcji "Zapobiegaj pobieraniu nagrań" dla spotkań, wydarzeń lub szkoleń Webex.
  5. Przewiń w dół do dołu strony i kliknij Aktualizuj.

Czy ten artykuł był pomocny?