Nije moguće preuzeti snimak sa stranice "Moji snimljeni sastanci"

Nije moguće preuzeti snimak sa stranice "Moji snimljeni sastanci".

Opcija preuzimanja snimka sastanka je precrtana na ekranu "Moji snimljeni sastanci".

domaćini ne mogu da preuzmu snimke sastanaka.

Greška: 'Vaš nalog nema pristup ovoj Webex lokaciji.' nije moguće reprostiti snimanje.

Uzrok: Opcija preuzimanja je precrtana na stranici "Moji snimljeni sastanci", ako je opcija "Spreči preuzimanje snimaka" omogućena u administraciji lokacije Cisco Webex Meetings:


Slika koju je dodao korisnik

Rešenje:
Administrator lokacije samo
da bi dozvolio domaćinima da preuzmu svoje snimke:
  1. Prijavite se na stranicu "Administracija lokacije Cisco Webex sastanaka". (Primer: SITENAME.webex.com/admin.php)
  2. Na levoj traci za navigaciju izaberite stavku Konfiguracija, a zatim izaberite stavku Uobičajene postavke lokacije > opcije.
  3. Krećite se do odeljka Cisco Webex.
  4. U okviru Snimanje zahteva za privatnosti lozinku opozovite izbor u polju za potvrdu ' Spreči preuzimanje video snimaka za Webex sastanke, događaje ili obuku.
  5. Pomerite se nadole do dna stranice i kliknite na dugme Ažuriraj.

Da li je ovaj članak bio koristan?