Vytvoření breakout session - Účastníci


Uživatelé, kteří se připojí k tréninkové relaci z aplikace Webex Meetings pro iOS a Android, nemohou vytvářet breakout sessions, i když jsou k tomu přiřazeni.

1

Na panelu Breakout Session v hlavním okně Relace vyberte Přiřazení přerušení. Pak vyberte Ručně a pak přidejte breakout session.

2

Přidejte relaci výběrem tlačítka Přidat relaci nebo +.

3

Zadejte nový název relace přerušení nebo použijte výchozí název, který je k dispozici.

4

Zvýrazněte název relace přerušení.

5

Zvýrazněte jména nepřiřazovacích účastníků, pro které chcete přidat do relace přerušení, a vyberte tlačítko >>.

6

(Volitelné) Chcete-li zobrazit další možnosti, vyberte ikonu možnosti.

7

(Volitelné) Chcete-li účastníkům umožnit účast v breakout session bez pozvánky, zaškrtněte políčko Nechat ostatní, aby se připojili k breakout session bez pozvání.

8

(Volitelné) Chcete-li omezit počet účastníků pro breakout session, zaškrtněte políčko Omezit počet účastníků, kteří se mohou k této relaci připojit. Poté do pole zadejte nebo vyberte několik účastníků.

9

Vyberte tlačítko OK.

Vaše breakout session se automaticky spustí a každý pozvaný obdrží pozvánku k připojení. Pozvaný může zvolit Ano nebo Ne . Pro účastníky breakout session se zobrazí okno Breakout Session s uvedením jmen prezentujícího a účastníků breakout session v panelu Breakout Sessions. Zobrazuje také panel chatu, ve kterém mohou účastníci chatovat s ostatními účastníky. Vaše jméno se zobrazí na panelu Breakout Sessions v hlavním okně Relace.

Spuštění relace přerušení, která byla vytvořena pro vás

Než začnete

Pokud v hlavní relaci sdílíte aplikace, plochu, webový prohlížeč nebo vzdálený počítač, nemůžete zahájit breakout session. Jakmile začne relace přerušení, nemůžete ji sdílet v hlavní relaci.

1

V poli se zprávou, které obdržíte, když za vás někdo jiný vytvoří breakout session, vyberte Ano.

2

(Volitelné) Chcete-li zahájit breakout session později, vyberte Ne. Relaci přerušení můžete kdykoli spustit výběrem názvu relace nebo vašeho jména na panelu Breakout Session a výběrem možnosti Start.

Připojte se k breakout session


Účastníci, kteří se připojili pouze telefonicky, nemohou být přiřazeni k breakout sessions, protože jejich zvuk se nepřenese z hlavní relace.

Prezentující určuje, zda se účastník může připojit k breakout session, a to buď pozváním účastníků, nebo povolením účastníků připojit se bez pozvánky.

Na panelu Breakout Session zvýrazněte název relace přerušení, ke které se chcete připojit, a pak vyberte Připojit se.

Opuštění relace přerušení a opětovné připojení

Pokud jste účastníkem breakout session, spíše než prezentující, můžete relaci opustit a vrátit se k ní později.

 • Na panelu Breakout Session vyberte Ponechat breakout session.

 • V nabídce Breakout Session vyberte Připojit se k breakout session.

Použití zvukové konference v breakout sessions

S účastníky breakout session můžete komunikovat pomocí počítače nebo telefonu. Všechny možnosti audiokonferencí, které hostitel nastaví v hlavní relaci, se vztahují na breakout session. Ovládací prvky zvukové konference fungují jako v hlavní relaci.


 • Když se účastník, který se již připojil k hlavní relaci zvukové konference, připojí k breakout session, automaticky se přepne ze zvukové konference hlavní relace na zvukovou konferenci breakout session. Účastníci se nemohou připojit ke zvukové konferenci v hlavní relaci, když jsou připojeni ke zvukové konferenci breakout session.

 • Pokud audiokonference nejsou k dispozici nebo nebyly spuštěny pro hlavní relaci před zahájením relace přerušení, jsou zakázány také audiokonference pro breakoutové relace.

 • Když účastník, který je v zvukové konferenci breakout session, opustí breakout session, automaticky se odpojí od zvukové konference breakout session. Účastník se vrátí do hlavní relace a může se připojit k hlavní zvukové konferenci výběrem možnosti Připojit se ke zvukové konferenci v nabídce Zvuk.

Správa, kdo se může připojit k relaci přerušení


Pokud jste zvolili možnost plánování pro podporu více než 500 účastníků pro tuto relaci, počet účastníků, kteří se mohou připojit k breakout session, je stále omezen na 100.

1

Na panelu Breakout Session v hlavním okně Relace vyberte Přiřazení přerušení. Vyberte Ručně a pak přidejte breakout session.

2

Přidejte relaci výběrem tlačítka Přidat relaci nebo +.

3

Zadejte nový název relace přerušení nebo použijte výchozí název, který je k dispozici.

4

Zvýrazněte název relace přerušení.

5

Zvýrazněte jména nepřiřazovacích účastníků, pro které chcete přidat do relace přerušení, a vyberte tlačítko >>.

6

(Volitelné) Chcete-li zobrazit další možnosti, vyberte ikonu možnosti.

7

(Volitelné) Chcete-li účastníkům umožnit účast v breakout session bez pozvánky, zaškrtněte políčko Nechat ostatní, aby se připojili k breakout session bez pozvání.

8

(Volitelné) Chcete-li omezit počet účastníků pro breakout session, zaškrtněte políčko Omezit počet účastníků, kteří se mohou k této relaci připojit. Poté do pole zadejte nebo vyberte několik účastníků.

9

Vyberte tlačítko OK.


 

Pokud jste při zahájení relace zadali několik účastníků, kteří se mohou k relaci připojit, může se k relaci připojit pouze tento počet účastníků, a to i v případě, že je vybrán příkaz Umožnit více účastníkům připojit se k této relaci bez příkazu pozvánka.

Předat roli prezentujícího jinému účastníkovi

1

Na panelu Breakout Session vyberte v seznamu účastníků jméno účastníka, kterému chcete předat roli prezentujícího.

2

Na panelu Breakout Session vyberte Vytvořit prezentujícího.

Vedle jména účastníka se zobrazí indikátor prezentujícího.


 

Roli prezentujícího nelze předat při sdílení aplikace, plochy nebo webového prohlížeče.

Prezentace informací v relaci přerušení

Prezentace a sdílení informací v relaci přerušení funguje podobně jako prezentace informací v hlavní relaci. Jediným rozdílem je, že v okně Breakout Session vyberete, jaký obsah nebo software chcete sdílet, z nabídky Sdílet.

V breakout relaci se můžete rozhodnout sdílet

 • Dokumenty nebo prezentace

 • Tabule v okně Breakout Session

 • Webový prohlížeč

 • Vaše plocha

 • Aplikace

 • Multimédia UCF

Udělení dálkového ovládání účastníkovi relace přerušení


Účastník, který má dálkové ovládání plochy, může spouštět jakékoli programy a přistupovat k souborům v počítači, které jste nezachránili heslem.

1

Po sdílení vyberte na panelu Ovládací panely relace možnost Přiřadit ovládací prvek.

2

V nabídce, která se zobrazí, přejděte na předsázkou klávesnice a myši pro to, co sdílíte, a pak vyberte účastníka, kterému chcete udělit dálkové ovládání.

Jakmile účastník převezme kontrolu, ukazatel myši již není aktivní.


 
 • Ovládání sdílené aplikace můžete kdykoli obnovit kliknutím myši.

 • Pokud účastník požádá o dálkové ovládání, vedle ukazatele myši se zobrazí zpráva s požadavkem.

Ukončení relace útěku

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Na stránce Rychlý start vyberte Ukončit relaci přerušení.

 • Zavřete okno Správce relací přerušení výběrem tlačítka Zavřít v pravém horním rohu okna.

 • V nabídce Soubor v okně Relace přerušení zvolte Ukončit relaci přerušení.

 • Na panelu Breakout Sessions v hlavním okně Relace vyberte Ukončit relaci přerušení.

Restartujte relaci přerušení

Po ukončení relace přerušení zůstane v panelu Breakout Session a může být kdykoli restartována prezentujícím.

Než začnete

Pokud v hlavní relaci sdílíte aplikace, plochu, webový prohlížeč nebo vzdálený počítač, nemůžete restartovat relaci přerušení. Jakmile začne relace přerušení, nemůžete ji sdílet v hlavní relaci.

1

Na panelu Breakout Session zvýrazněte relaci přerušení, kterou chcete restartovat.

2

Na tlačítku Start vyberte šipku dolů.

3

Vyberte, zda chcete tuto breakout session restartovat se stejnými přiřazeními účastníků jako dříve, nebo s novými přiřazeními provedenými automaticky.

Sdílení obsahu z vaší breakout session v hlavní relaci

Pokud vám prezentující nebo hostitel školení pošle žádost o sdílení obsahu breakout session, zobrazí se dialogové okno Sdílet obsah relace přerušení. Obsah, který jste sdíleli v relaci přerušení, se zobrazí v seznamu.

1

Vyberte obsah, který chcete sdílet v hlavním školení. Podržte klávesu Shift a vyberte více než jednu možnost.

2

Vyberte tlačítko OK.

Training Manager nejprve otevře sdílený obsah a pak ho zobrazí v prohlížeči obsahu. Účastníci pak mohou sdílený obsah zobrazit ve svých divácích obsahu.

Obsah v hlavní relaci můžete sdílet stejným způsobem jako v relaci přerušení.