Een deelsessie maken - deelnemers


Gebruikers die deelnemen aan een trainingssessie vanuit de Webex Meetings-app voor iOS en Android kunnen geen deel sessies maken, zelfs als ze zijn toegewezen.

1

Klik in het hoofdsessievenster op Deelsessietoewijzingen in het deelsessievenster. Kies daarna Handmatig en voeg vervolgens een deelsessie toe.

2

Voeg een sessie toe door op de knop Sessie toevoegen of + te klikken.

3

Voer een nieuwe naam voor de deelsessie in of gebruik de standaardnaam die al is ingevuld.

4

Markeer de naam van de deelsessie.

5

Markeer de namen van de Niet-toegewezen deelnemers voor wie u de deelsessie wilt toevoegen en klik op de knop >>.

6

(Optioneel) Selecteer het pictogram Opties om aanvullende opties te bekijken.

7

(Optioneel) Als u deelnemers zonder uitnodiging tot de deelsessie wilt toelaten, schakelt u het selectievakje Laat anderen zonder uitnodiging aan de deelsessie deelnemen in.

8

(Optioneel) Als u het aantal deelnemers voor de deelsessie wilt beperken, schakelt u het selectievakje Aantal deelnemers beperken dat aan deze sessie kan deelnemen in. Typ vervolgens in het vak of selecteer een aantal deelnemers.

9

Selecteer OK.

Uw deelsessie start automatisch en alle genodigden ontvangen een uitnodiging om hieraan deel te nemen. De genodigde kan Ja of Nee kiezen. Voor de deelnemers aan de deelsessie verschijnt nu het deelsessievenster met de namen van de presentator en de deelnemers aan de deelsessie in het deelvenster Deelsessies. Ook wordt er een chatdeelvenster weergegeven waarin deelnemers met elkaar kunnen chatten. Uw naam verschijnt in het deelvenster Deelsessie in het hoofdsessievenster.

Een deelsessie starten die voor u is gemaakt

Voordat u begint

U kunt een deelsessie niet starten als u toepassingen, bureaublad, webbrowser of externe computer deelt in de hoofd sessie. Zodra een deelsessie is gestart, kunt u niet delen in de hoofd sessie.

1

Klik op Ja in het tekstvak dat u ontvangt als iemand anders een deelsessie voor u maakt.

2

(Optioneel) Als u de deelsessie later wilt starten, klikt u op Nee. U kunt de deelsessie op elk gewenst moment starten door de naam van de sessie of uw naam te selecteren in het deelvenster Deelsessie en vervolgens op Starten te klikken.

Deelnemen aan een deelsessie


Deelnemers die alleen via de telefoon deelnemen, kunnen niet worden toegewezen aan deel sessies omdat hun audio niet vanuit de hoofd sessie wordt overgedragen.

De presentator bepaalt of een deelnemer mag deelnemen aan een deelsessie door deelnemers uit te nodigen of door deelnemers zonder uitnodiging toe te staan.

Markeer op het deelvenster Deelsessie de naam van de deelsessie waaraan u wilt deelnemen en klik vervolgens op Deelnemen.

Een deelsessie verlaten en er opnieuw aan deelnemen

Als u aan een deelsessie deelneemt en niet de presentator bent, kunt u een sessie verlaten en op een later tijdstip terugkeren.

 • Klik in het deelvenster Deelsessie op Deelsessie verlaten.

 • Klik vanuit het menu Deelsessie op Deelnemen aan deelsessie.

Audioconferentie gebruiken in een deelsessie

In een deelsessie kunt u met de deelnemers communiceren met behulp van uw computer of telefoon. Alle opties voor een audioconferentie die de host instelt in de hoofdsessie, zijn ook van toepassing in de deelsessie. De bedieningselementen voor de audioconferentie werken op dezelfde manier als in de hoofdsessie.


 • Als een deelnemer die al deelneemt aan een hoofdaudioconferentie, deelneemt aan een deelsessie, verhuist hij of zij automatisch van de hoofdsessieaudioconferentie naar de deelsessieaudioconferentie. Deelnemers kunnen niet deelnemen aan een audioconferentie in de hoofdsessie zolang ze verbinding hebben met een deelsessieaudioconferentie.

 • Als de optie audioconferentie niet beschikbaar is of niet is gestart in de hoofdsessie voordat de deelsessie werd gestart, dan is de optie audioconferentie voor deelsessies ook uitgeschakeld.

 • Als een deelnemer die aan een deelsessieaudioconferentie deelneemt de deelsessie verlaat, wordt zijn of haar verbinding met de deelsessieaudioconferentie automatisch verbroken. De deelnemer keert terug naar de hoofdsessie en kan deelnemen aan de hoofdaudioconferentie door in het menu Audio de optie Deelnemen aan audioconferentie te selecteren.

Beheren wie mag deelnemen aan de deelsessie


Als u in deze sessie meer dan 500 deelnemers wilt ondersteunen, is het maximale aantal deelnemers dat kan deelnemen aan een deelsessie nog steeds 100.

1

Klik in het hoofdsessievenster op Deelsessietoewijzingen in het deelsessievenster. Kies Handmatig en voeg vervolgens een deelsessie toe.

2

Voeg een sessie toe door op de knop Sessie toevoegen of + te klikken.

3

Voer een nieuwe naam voor de deelsessie in of gebruik de standaardnaam die al is ingevuld.

4

Markeer de naam van de deelsessie.

5

Markeer de namen van de Niet-toegewezen deelnemers voor wie u de deelsessie wilt toevoegen en klik op de knop >>.

6

(Optioneel) Als u meer opties wilt weergeven, selecteert u het pictogram voor meer opties.

7

(Optioneel) Als u deelnemers zonder uitnodiging tot de deelsessie wilt toelaten, schakelt u het selectievakje Laat anderen zonder uitnodiging aan de deelsessie deelnemen in.

8

(Optioneel) Als u het aantal deelnemers voor de deelsessie wilt beperken, schakelt u het selectievakje Aantal deelnemers beperken dat aan deze sessie kan deelnemen in. Typ vervolgens in het vak of selecteer een aantal deelnemers.

9

Selecteer OK.


 

Als u bij het starten van de sessie een maximumaantal deelnemers hebt opgegeven, kan alleen dat aantal deelnemers deelnemen aan de sessie, zelfs al is de opdracht Meer deelnemers zonder uitnodiging tot deze sessie toelaten geselecteerd.

De presentatorrol aan een andere deelnemer overdragen

1

Selecteer in de deelnemerslijst op het deelvenster Deelsessie de naam van de deelnemer aan wie u de presentatorrol wilt overdragen.

2

Klik op Presentator maken in het deelvenster Deelsessie.

De indicator voor presentator verschijnt naast de naam van de deelnemer.


 

U kunt de presentatorrol niet overdragen als u op dat moment een toepassing, uw bureaublad of een webbrowser deelt.

Informatie presenteren in een deelsessie

Informatie presenteren en delen in een deelsessie gebeurt op dezelfde wijze als informatie presenteren in de hoofdsessie. Het enige verschil is dat u nu kiest welke inhoud of software u wilt delen in het menu Delen in het deelsessievenster.

In een deelsessie kunt u de volgende opties delen:

 • Documenten of presentaties

 • Een whiteboard in het deelsessievenster

 • Een webbrowser

 • Uw bureaublad

 • Een toepassing

 • UCF-multimedia

Extern beheer aan een deelnemer in een deelsessie geven


Een deelnemer die uw bureaublad extern beheert, kan alle programma's en bestanden op uw computer openen en uitvoeren die niet met een wachtwoord zijn beveiligd.

1

Wanneer u aan het delen bent, selecteert u Beheer toewijzen in het deelvenster Bedieningselementen sessie.

2

Wijs in het menu dat verschijnt de optie Beheer van toetsenbord en muis doorgeven aan voor hetgeen u deelt. Kies vervolgens de deelnemer aan wie u het externe beheer wilt toewijzen.

Zodra deze deelnemer het beheer overneemt, werkt uw muisaanwijzer niet meer.


 
 • U kunt het beheer van een gedeelde toepassing op elk gewenst moment weer overnemen door met uw muis te klikken.

 • Als een deelnemer vraagt om beheer op afstand, wordt er naast uw muisaanwijzer een verzoekbericht weergegeven.

Uw deelsessie beëindigen

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Klik op de pagina Snel starten op Deelsessie beëindigen.

 • Sluit het venster Deelsessiebeheer door in de rechterbovenhoek van het venster op de knop Sluiten te klikken.

 • Kies in het menu Bestand in het venster Deelsessie de optie Deelsessie beëindigen.

 • Op het deelvenster Deelsessies in het hoofdsessievenster klikt u op Deelsessie beëindigen.

Een deelsessie opnieuw starten

Als een deelsessie is beëindigd, blijft deze in het deelvenster Deelsessie staan en kan deze door de presentator op elk gewenst moment opnieuw worden gestart.

Voordat u begint

U kunt een deelsessie niet opnieuw opstarten als u toepassingen, bureaublad, webbrowser of externe computer deelt in de hoofd sessie. Zodra een deelsessie is gestart, kunt u niet delen in de hoofd sessie.

1

Markeer in het deelvenster Deelsessie de deelsessie die u opnieuw wilt starten.

2

Klik op de pijl omlaag op de knop Start.

3

Kies of u deze deelsessie opnieuw start met dezelfde deelnemertoewijzing of met een automatisch aangemaakte nieuwe toewijzing.

Inhoud uit uw deelsessie delen in de hoofdsessie

Als de presentator of host van de trainingssessie u een verzoek stuurt om deelsessie-inhoud te delen, wordt het dialoogvenster Deelsessie-inhoud delen weergegeven. De inhoud die u in uw deelsessie hebt gedeeld, wordt weergegeven in een lijst.

1

Selecteer de inhoud die u in de hoofdtrainingssessie wilt delen. Houd de Shift-knop ingedrukt om meerdere opties tegelijk te selecteren.

2

Selecteer OK.

Trainingsbeheer opent eerst de gedeelde inhoud en geeft deze vervolgens weer in uw inhoudviewer. Deelnemers kunnen dan de gedeelde inhoud in hun inhoudviewers bekijken.

In de hoofdsessie kunt u op dezelfde manier inhoud delen als in de deelsessie.