Skapa ett privat möte – Deltagare


Användare som ansluter till en utbildningsmöte från Webex Meetings-app för iOS och Android kan inte skapa privata-möten, även om de är tilldelade till detta.

1

På den privata mötespanelen i huvudfönstret för Session väljer du Privat tilldelning. Välj sedan Manuellt och lägg till ett privat möte.

2

Lägg till en session genom att välja Lägg till session eller +-knappen.

3

Ange ett nytt namn på det privata mötet eller använd standardnamnet som tillhandahålls.

4

Markera namnet på det privata mötet.

5

Markera namnen på de mötesdeltagare som är Ej tilldelade och som du vill lägga till i det privata mötet, välj sedan knappen >>.

6

(Valfritt) För att visa ytterligare alternativ välj ikonen alternativ.

7

(Valfritt) För att tillåta mötesdeltagare att delta i ett privat möte utan en inbjudan markerar du Låt andra delta i det privata mötet utan inbjudan.

8

(Valfritt) För att begränsa antalet mötesdeltagare i ett privat möte markerar du Begränsa antalet mötesdeltagare som kan delta i denna session. Sedan skriver du in eller väljer flera mötesdeltagare i rutan.

9

Välj OK.

Ditt privata möte startar automatiskt och alla personer som är inbjudna får en inbjudan. Den som är inbjuden kan välja Ja eller Nej. För mötesdeltagare i privata möten kommer fönstret för det privata mötet att visas, där listas namnet på presentatören och mötesdeltagarna i panelen privat möte. Det finns också en chatpanel där deltagarna kan chatta med andra mötesdeltagare. Ditt namn kommer att visas i den privata mötespanelen i huvudsessionens fönster.

Starta ett privat möte som skapades åt dig

Innan du börjar

Du kan inte starta ett privat möte om du delar program, skriv bord, webbläsare eller fjärrdator i huvud mötet. När ett privat möte startat kan du inte dela i huvud mötet.

1

I meddelanderutan som du får när någon annan skapar ett privat möte åt dig väljer du Ja.

2

(Valfritt) För att starta det privata mötet senare väljer du Nej. Du kan starta det privata mötet när som helst genom att välja sessionens namn eller ditt namn på panelen Privat möte och sedan välja Startat.

Delta i privat möte


Deltagare som deltar via telefon kan inte tilldelas privata möten eftersom deras ljud inte överförs från huvudsessionen.

Presentatören avgör om en mötesdeltagare kan delta i ett privat möte genom att antingen bjuda in mötesdeltagarna eller tillåta att mötesdeltagarna deltar utan en inbjudan.

På panelen Privat möte markerar du namnet på det privata möte som du vill delta i och väljer sedan Delta.

Lämna och delta i ett privat möte på nytt

Om du är en mötesdeltagare i ett privat möte, och inte är presentatör, kan du lämna mötet och återgå till det senare.

 • På panelen Privat möte väljer du Lämna privat möte.

 • I menyn Privat möte väljer du Delta i privat möte.

Använda en ljudkonferens i privat möte

Du kan kommunicera med mötesdeltagare i ett privat möte via din dator eller telefon. Alla ljudkonferensalternativ som värden har konfigurerat i huvudsessionen gäller för det privata mötet. Ljudkonferensens kontroller fungerar på samma sätt som i huvudsessionen.


 • När en mötesdeltagare, som redan har deltagit i huvudsessionens ljudkonferens deltar i ett privat möte växlas de från huvudsessionens ljudkonferens till ljudkonferensen i det privata mötet automatiskt. Mötesdeltagare kan inte delta i en ljudkonferens i huvudsessionen medan de är anslutna till en ljudkonferens i ett privat möte.

 • Om ljudkonferenser inte är tillgängliga eller inte har startats för huvudsessionen, innan det privata mötet är startat, är ljudkonferenser för privata möten också inaktiverade.

 • När en mötesdeltagare, som befinner sig i ljudkonferensen för ett privat möte, lämnar mötet kommer de automatiskt att kopplas bort från det privata mötets ljudkonferens. Mötesdeltagaren återvänder till huvudsessionen och kan delta i huvudkonferensens ljud genom att välja Delta i ljudkonferens på menyn Ljud.

Hantera vem som kan delta i det privata mötet


Om du i samband med schemaläggningen valde att stödja fler än 500 deltagare under sessionen är antalet mötesdeltagare som kan delta i ett privat möte fortfarande begränsat till 100.

1

På den privata mötespanelen i huvudfönstret för Session väljer du Privat tilldelning. Välj Manuellt och lägg sedan till ett privat möte.

2

Lägg till en session genom att välja Lägg till session eller +-knappen.

3

Ange ett nytt namn på det privata mötet eller använd standardnamnet som tillhandahålls.

4

Markera namnet på det privata mötet.

5

Markera namnen på de mötesdeltagare som är Ej tilldelade och som du vill lägga till i det privata mötet, välj sedan knappen >>.

6

(Valfritt) För att visa ytterligare alternativ välj ikonen alternativ.

7

(Valfritt) För att tillåta mötesdeltagare att delta i ett privat möte utan en inbjudan markerar du Låt andra delta i det privata mötet utan inbjudan.

8

(Valfritt) För att begränsa antalet mötesdeltagare i ett privat möte markerar du Begränsa antalet mötesdeltagare som kan delta i denna session. Sedan skriver du in eller väljer flera mötesdeltagare i rutan.

9

Välj OK.


 

Om du vid sessionsstarten har angett flera mötesdeltagare som kan delta i sessionen, kommer bara detta antal mötesdeltagare att kunna delta i sessionen, även om kommandot Låt fler mötesdeltagare delta i denna session utan inbjudan är aktiverat.

Överför presentatörsrollen till en annan mötesdeltagare

1

I den privata mötespanelen, i mötesdeltagarlistan, väljer du namnet på den mötesdeltagare som du vill överföra presentatörsrollen till.

2

I den privata mötespanelen väljer du Gör till presentatör.

Presentatörsikonen visas bredvid mötesdeltagarens namn.


 

Du kan inte överföra presentatörsrollen när du delar ett program, ditt skrivbord eller en webbläsare.

Presentera information i ett privat möte

Presentera och dela information i ett privat möte fungerar på liknande sätt som när man presenterar information i huvudsessionen. Enda skillnaden är att du väljer vilket innehåll eller vilken programvara som du vill dela från menyn Dela i det privata mötesfönstret.

I ett privat möte kan du välja att dela

 • Dokument eller presentationer

 • En whiteboard i det privata mötesfönstret

 • En webbläsare

 • Ditt skrivbord

 • Ett program

 • UCF-multimedia

Bevilja fjärrkontroll åt en mötesdeltagare i ett privat möte


En mötesdeltagare som har fjärrkontroll över dit skrivbord kan köra alla program och har åtkomst till alla filer på din dator som du inte har lösenordsskyddat.

1

När du delar, välj Tilldela kontroll på Sessionskontrollpanelen.

2

I menyn som visas pekar du på Överför kontroll av tangentbord och mus för vad du delar och sedan väljer du mötesdeltagaren som du vill bevilja fjärrkontroll.

När mötesdeltagaren tar kontroll är din muspekare inte längre aktiv.


 
 • Du kan när som helst återta kontrollen över ett delat program genom att klicka med musen.

 • Om en mötesdeltagare begär fjärrkontroll kommer ett meddelande om detta att visas bredvid din muspekare.

Avsluta ditt privata möte

Gör något av följande:

 • På sidan Snabbstart väljer du Avsluta privat möte.

 • Stäng Möteshanteraren för det privata mötet genom att välja knappen Stäng överst till höger på sidan.

 • I Arkiv-menyn i fönstret Privat möte väljer du Avsluta privat möte.

 • På panelen Privat möte i huvudfönstret Session väljer du Avsluta privat möte.

Starta om ett privat möte

När ett privat möte har avslutats finns det kvar i den privata mötespanelen och kan startas om när som helst av presentatören.

Innan du börjar

Du kan inte starta om ett privat möte om du delar program, skriv bord, webbläsare eller fjärrdator i huvud mötet. När ett privat möte startat kan du inte dela i huvud mötet.

1

I den privata mötespanelen markerar du det privata möte som du vill starta om.

2

Välj nedåtpilen på knappen Start.

3

Välj om du vill starta om detta privata möte med samma deltagartilldelning som innan eller med nya automatiska tilldelningar.

Dela innehåll från ditt privata möte i huvudsessionen

Om presentatören eller värden för ett privat möte skickar en förfrågan till dig att dela sessionsinnehåll i det privata mötet kommer dialogrutan Dela innehåll från privat möte att visas. Innehållet som du delade i ditt privata möte visas i en lista.

1

Välj innehållet som du vill dela i huvudmötet. Håll nere Shift-knappen för att välja flera.

2

Välj OK.

Utbildningshanteraren öppnar först det delade innehållet och visar det sedan i din innehållsvisare. Mötesdeltagarna kan sedan visa det delade innehållet i sina innehållsvisare.

Du kan dela innehållet i huvudsessionen på samma sätt som du gjorde i det privata mötet.