Funkce

Nástroje pro zvýšení produktivity Webex jsou modul plug-in a plánovač Cisco Webex je doplněk. Tento dokument ukazuje základní rozdíly ve funkcích, možnostech a nasazení mezi nimi. Další informace naleznete v tématu Nasazení a konfigurace plánovače Cisco Webex pro Microsoft 365.

Tabulka 1. Nastavení, funkce a možnosti

Nastavení, funkce a možnosti

Nástroje produktivity Webex

Plánovač Cisco Webex (Microsoft 365)

Zobrazit PIN hostitele

Ano

Ano

Jednorázové plánování schůzek webexu

Ano

Ano

Naplánovat osobní pokoj Webex

Ano

Ano

Účastníci se mohou připojit před hostitelem

Ano

Ano

Výběr alternativního hostitele z pozvaní

Ano

Ano

Alternativním hostitelem může být kdokoli s hostitelským účtem

Ne

Ano

Změnit typ zvuku

Ano

Ano

Zobrazit účastníkům globální čísla pro přímé volání

Ano

Ano

Účastníci se mohou připojit k zvuku před časem zahájení.

Ano

Ano

Povolit a zobrazit bezplatné telefonní číslo

Ano

Ano

Tón při připojení a odpojení

Ano

Ano

Vyloučit z e-mailové pozvánky heslo

Ano

Ano

Nastavení výchozí šablony schůzky nebo změna šablony schůzky

Ano

Ano

Plánování osobních konferenčních schůzek

Ano

Ano

Plánovat jménem

Ano

Ano

Plánování událostí

Ano

Ne

Plánování školení

Ano

Ne

Změna automaticky generovaného hesla

Ano

Ano

Sledovací kódy

Ano

Ano

Naplánování schůzky s registrací

Ne

Ne

Možnost Zrušit schůzku Webex z pozvánky do kalendáře

Ano

Ne

Výběr typu schůzky z rozevírací nabídky ikony

Ano

Ne*

Ikona plánování schůzky Webex se zobrazí v zobrazení kalendáře

Ano

Ne*

* Aktuální architektura společnosti Microsoft omezuje určité funkce plánovače Cisco Webex. (Například přístup k ikoně plánování schůzky Webex pouze z události kalendáře a výběr typu schůzky se přesunut z rozevírací kapky ikony na otevřený boční panel)

Jedno tlačítko pro stisknutí

Při plánování schůzek z aplikace Microsoft Outlook můžete pozvat místnost, která poskytuje jedno tlačítko pro stisknutí tlačítka (OBTP) pro video zařízení Cisco. Požadavky na video zařízení registrovaná v cloudu za účelem získání OBTP jsou uvedeny v následující tabulce. Další informace naleznete v tématu Jedno tlačítko, které chcete stisknout pomocí plánovače Cisco Webex pro Microsoft 365.

Tabulka 2. Jedno tlačítko pro stisknutí

Jedno tlačítko pro stisknutí

Nástroje produktivity Webex

Plánovač Cisco Webex (Microsoft 365)

Video zařízení registrovaná v cloudu Cisco Webex

Vyžaduje službu hybridního kalendáře Cisco Webex.

Vyžaduje službu hybridního kalendáře Cisco Webex.

Předvolby

Při plánování schůzky webexu pomocí nástrojů Webex Productivity Tools nebo Cisco Webex Scheduler máte možnost nastavit výchozí předvolby schůzky a změnit je na základě schůzky. Níže je uvedeno vizuální porovnání nastavení předvoleb schůzky v aplikaci Microsoft Outlook pomocí nástrojů Webex Productivity Tools a Cisco Webex Scheduler. Nastavení nástrojů pro zvýšení produktivity Webex se otevře v automaticky otevíraném okně po klepnutí na tlačítko Změnit nastavení. Předvolby schůzek plánovače Cisco Webex se zobrazí jako panel vpravo po klepnutí na předvolby Webexu. V tomto příkladu nejsou zobrazena všechna nastavení/předvolby schůzky.

Tabulka 3. Předvolby

Nástroje produktivity Webex

Plánovač Cisco Webex (Microsoft 365)

nasazení

Aktuálním doporučením je nasazení plánovače Cisco Webex pro nové hostitele Webexu, kteří dříve nenaplánovat schůzky pomocí nástrojů Webex Productivity Tools. ProgramOvý plánovač Cisco Webex je v současné době zpětně kompatibilní se schůzkami naplánovanými pomocí nástrojů pro zvýšení produktivity.

V případě, že je nutný přechod z nástrojů pro zvýšení produktivity webexu na plánovač Cisco Webex, poznamenejte si následující:

  • Podle dokumentace společnosti Microsoft může trvat až 24 hodin, než se doplněk Plánovač Cisco Webex zobrazí. Proto předčasné odinstalace nástrojů pro zvýšení produktivity může narušit možnost hostitele plánovat schůzky Webex, pokud se plánovač Cisco Webex ještě neobjevil.

  • Během tohoto přechodného období mohou být modul plug-in i doplněk umístěny na ploše a budou viditelné pro uživatele.

  • Po zobrazení ikony doplňku Plánovač Cisco Webex je třeba modul plug-in Nástroje pro zvýšení produktivity webexu odinstalovat.

Office 365 umožňuje mnohem jednodušší proces nasazení a upgradu pro doplněk Plánovač Cisco Webex. Následující tabulka ukazuje rozdíly v metodách nasazení a aktualizacích, možnostech a požadavcích mezi nástroji Webex Productivity Tools (plug-in) a plánovačem Cisco Webex (doplněk).


Známé problémy a omezení viz Známé problémy a omezení pro plánovač Cisco Webex pro Microsoft 365.

Tabulka 4. nasazení

nasazení

Nástroje produktivity Webex

Plánovač Cisco Webex (Microsoft 365)

Proces nasazení

Pro místní a cloudový Microsoft Exchange nasaďte modul plug-in Nástroje pro zvýšení produktivity Webexu pro aplikaci Microsoft Outlook.

Modul plug-in mohou koncoví uživatelé nainstalovat stažením souboru z webu společnosti Webex.

Správci IT mohou vzdáleně nainstalovat MSI (Windows) pomocí hromadného nabízení.

Nainstalováno pomocí souboru MSI nebo souboru DMG.

Pro cloudovou Microsoft Exchange nasaďte doplněk Plánovač Cisco Webex pro Office 365.

Správce webu nebo řídicího centra Webex musí povolit integraci plánovače Cisco Webex.

Doplněk můžou nainstalovat koncoví uživatelé z obchodu Microsoft AppSource.

Správci IT můžou doplněk vzdáleně nasadit prostřednictvím Centra pro správu Office 365.

V počítači koncových uživatelů nejsou nainstalovány žádné soubory.

Hromadná instalace MSI

Tato metoda vyžaduje oprávnění správce IT.

Správci IT doplněk vzdáleně nasazují prostřednictvím Centra pro správu Office 365.

Spravované aktualizace správcem

Dvě metody:

  1. Nastavení Správce webu – zapněte aktualizace nástrojů pro zvýšení produktivity.

  2. Hromadné nabízení MSI správcem IT

Aktualizace jsou řízeny Centrem pro správu Office 365.

Pro doplněk nejsou k dispozici žádné ovládací prvky ani nastavení správce webu Webex.

Instalace koncového uživatele vyžaduje oprávnění místního správce PC/Mac

Ano, uživatel musí mít práva správce k ruční instalaci modulu plug-in.

Uživatelé se automaticky aktualizují prostřednictvím Office 365, když je k dispozici nová verze z Cisco Webex do Microsoft AppSource.

Aktualizace pro koncové uživatele vyžadují místní oprávnění správce PC/Mac

Okna – ne

Mac – Ano

Ne

E-mailová adresa účtu Webex a účtu Office 365 se musí shodovat

Ne

Ano