Funkcje

Webex Productivity Tools to wtyczka, a harmonogram Cisco Webex jest dodatkiem. W tym dokumencie przedstawiono podstawowe różnice w funkcji, możliwości i wdrożenia między nimi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wdrażanie i konfigurowanie harmonogramu cisco webex dla usługi Microsoft 365.

Tabela 1. Ustawienia, funkcje i możliwości

Ustawienia, funkcje i możliwości

Narzędzia zwiększające wydajność Webex

Harmonogram cisco Webex (Microsoft 365)

Wyświetl numer PIN hosta

Tak

Tak

Planowanie jednorazowych spotkań Webex

Tak

Tak

Zaplanuj pokój osobisty Webex

Tak

Tak

Uczestnicy mogą dołączyć przed hostem

Tak

Tak

Wybieranie alternatywnego hosta z zaproszonych osób

Tak

Tak

Każda osoba posiadająca konto hosta może być alternatywnym hostem

Nie

Tak

Zmień typ audio

Tak

Tak

Wyświetl krajowy numer dostępowy uczestnikom

Tak

Tak

Uczestnicy mogą połączyć się z audio przed czasem rozpoczęcia

Tak

Tak

Włącz i wyświetl numer bezpłatny

Tak

Tak

Ton wejścia i wyjścia

Tak

Tak

Wyklucz hasło z zaproszenia e-mail

Tak

Tak

Ustawianie domyślnego szablonu spotkania lub zmienianie szablonu spotkania

Tak

Tak

Planowanie osobistych spotkań konferencyjnych

Tak

Tak

Zaplanuj w imieniu

Tak

Tak

Planowanie wydarzeń

Tak

Nie

Planowanie szkoleń

Tak

Nie

Zmienianie automatycznie wygenerowanego hasła

Tak

Tak

Kody monitorowania

Tak

Tak

Planowanie spotkania z rejestracją

Nie

Nie

Opcja Anuluj spotkanie Webex z zaproszenia do kalendarza

Tak

Nie

Wybieranie typu spotkania z menu rozwijanego ikony

Tak

Nie*

Ikona planowania spotkań webex jest wyświetlana w widoku kalendarza

Tak

Nie*

* Obecna struktura firmy Microsoft ogranicza niektóre funkcje harmonogramu Cisco Webex. (Na przykład dostęp do ikony planowania spotkania Webex tylko z terminu kalendarza i wybranie typu spotkania jest przenoszony z listy rozwijanej ikony do otwartego panelu bocznego)

Jeden przycisk do naciśnięcia

Planowanie spotkań z programu Microsoft Outlook umożliwia udostępnienie jednego przycisku do naciśnięcia (OBTP) dla urządzeń wideo Cisco. Wymagania dotyczące urządzeń wideo zarejestrowanych w chmurze w celu uzyskania OBTP są wymienione w poniższej tabeli. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jeden przycisk do naciśnięcia za pomocą programu Cisco Webex Scheduler dla usługi Microsoft 365.

Tabela 2. Jeden przycisk do naciśnięcia

Jeden przycisk do naciśnięcia

Narzędzia zwiększające wydajność Webex

Harmonogram cisco Webex (Microsoft 365)

Urządzenia wideo zarejestrowane w chmurze Cisco Webex

Wymaga usługi Cisco Webex Hybrid Calendar Service.

Wymaga usługi Cisco Webex Hybrid Calendar Service.

Preferencje

Planowanie spotkania webex przy użyciu narzędzi webex productivity tools lub harmonogramu Cisco Webex można ustawić domyślne preferencje spotkania i zmienić je na zasadzie spotkania po spotkaniu. Poniżej znajduje się wizualne porównanie ustawień preferencji spotkania w programie Microsoft Outlook przy użyciu narzędzi Webex Productivity Tools i Cisco Webex Scheduler. Ustawienia narzędzi Webex Productivity Tools otwierają się w wyskakującym oknie po kliknięciu przycisku Zmień ustawienia. Preferencje spotkań programu Cisco Webex Scheduler są wyświetlane jako panel po prawej stronie po kliknięciu przycisku Preferencje webex. Nie wszystkie ustawienia/preferencje spotkania są wyświetlane w tym przykładzie.

Tabela 3. Preferencje

Narzędzia zwiększające wydajność Webex

Harmonogram cisco Webex (Microsoft 365)

Wdrażania

Obecne zalecenie jest wdrożenie Cisco Webex Scheduler do nowych użytkowników hosta Webex, którzy nie wcześniej zaplanowane spotkania za pomocą Narzędzi Webex Productivity Tools. Cisco Webex Scheduler jest obecnie wstecznie kompatybilny ze spotkaniami zaplanowanymi za pomocą narzędzi zwiększających produktywność.

W przypadku konieczności przejścia z narzędzi webex productivity tools do harmonogramu Cisco Webex należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • Zgodnie z dokumentacją firmy Microsoft pojawienie się dodatku Cisco Webex Scheduler może potrwać do 24 godzin. W związku z tym przedwczesne odinstalowanie narzędzi zwiększających produktywność może zakłócić możliwość planowania spotkań webex przez hosta, jeśli harmonogram Cisco Webex jeszcze się nie pojawił.

  • W tym okresie przejściowym zarówno wtyczka, jak i dodatek mogą współzabyć na pulpicie i będą widoczne dla użytkownika.

  • Po wyświetleniu ikony dodatku Cisco Webex Scheduler należy odinstalować wtyczkę Narzędzia produktywności Webex.

Usługa Office 365 umożliwia znacznie prostszy proces wdrażania i uaktualniania dodatku Cisco Webex Scheduler. W poniższej tabeli przedstawiono różnice w metodach wdrażania i aktualizacji, opcjach i wymaganiach między narzędziami webex productivity tools (plug-in) a harmonogramem cisco Webex (dodatek).


Aby zapoznać się ze znanymi problemami i ograniczeniami, zobacz Znane problemy i ograniczenia harmonogramu cisco webex dla usługi Microsoft 365.

Tabela 4. Wdrażania

Wdrażania

Narzędzia zwiększające wydajność Webex

Harmonogram cisco Webex (Microsoft 365)

Proces wdrażania

W przypadku lokalnego i chmurowego programu Microsoft Exchange należy wdrożyć wtyczkę Narzędzia produktywności webex dla programu Microsoft Outlook.

Wtyczka może być zainstalowana przez użytkowników końcowych, pobierając plik z witryny firmy Webex.

Administratorzy IT mogą zdalnie zainstalować msi (Windows) za pomocą wypychania masowego.

Zainstalowany przy użyciu pliku MSI lub pliku DMG.

W przypadku programu Microsoft Exchange opartej na chmurze należy wdrożyć dodatek Cisco Webex Scheduler dla usługi Office 365.

Administrator witryny sieci Web lub centrum sterowania musi włączyć integrację z harmonogramem Cisco Webex.

Dodatek może być zainstalowany przez użytkowników końcowych ze sklepu Microsoft AppSource.

Administratorzy IT mogą zdalnie wdrażać dodatek za pośrednictwem Centrum administratorów usługi Office 365.

Brak plików zainstalowanych na komputerze użytkowników końcowych.

Instalacja masowego pchania MSI

Ta metoda wymaga uprawnień administratora IT.

Administratorzy IT zdalnie wdrażają dodatek za pośrednictwem Centrum administratorów usługi Office 365.

Aktualizacje zarządzane przez administratora

Dwie metody:

  1. Ustawienie Administrator witryny — włącz aktualizacje narzędzi zwiększających produktywność.

  2. Masowe wypychanie przez administratora IT MSI

Aktualizacje są kontrolowane przez Centrum administratorów usługi Office 365.

Nie ma żadnych formantów ani ustawień administratora witryny sieci Web dla dodatku.

Instalacja użytkownika końcowego wymaga uprawnień administratora komputera PC/Mac

Tak, użytkownik musi mieć uprawnienia administratora do ręcznego zainstalowania wtyczki.

Użytkownicy są automatycznie aktualizowani za pośrednictwem usługi Office 365, gdy nowa wersja jest dostępna z cisco Webex do microsoft AppSource.

Aktualizacje użytkowników końcowych wymagają uprawnień administratora lokalnego komputera PC/Mac

Windows — nie

Mac – Tak

Nie

Adres e-mail konta Webex i konta usługi Office 365 musi być zgodny

Nie

Tak