Než začnete

Získejte přístup k recepčnímu klientovi z portálu volajícího uživatele. Postup přihlášení najdete v tématu Přihlášení k řídicímu panelu.

1

Během aktivního hovoru použijte vytáčení nebo vyberte kontakt a zavolejte osobě, na kterou chcete přejít.

Váš první hovor se automaticky přidrží.

2

(Volitelné) Oznamte hovor.

3

Pokud chcete hovor přenést bez oznámení (slepý přenos), klikněte po vytočení cíle přenosu na Přenos.

4

Najeďte myší na aktivní hovor a potom klikněte na Přenos.