Predtým ako začneš

Prístup k Klient na recepcii z Volanie na užívateľský portál. Postup prihlásenia nájdete v časti Prihláste sa do hlavného panela.

1

Počas aktívneho hovoru použite číselník alebo vyberte kontakt a zavolajte osobe, ku ktorej chcete prepojiť.

Váš prvý hovor sa automaticky podrží.

2

(Voliteľné) Oznámte hovor.

3

Ak chcete hovor prepojiť bez ohlásenia (slepé prepojenie), kliknite Prestup po vytočení cieľa prenosu.

4

Umiestnite kurzor myši na aktívny hovor a potom kliknite Prestup.