Innan du börjar

Få åtkomst till receptionistklienten från samtalsportalen. Anvisningar om hur du loggar in finns i Logga in på instrumentpanelen.

1

När du är i ett aktivt samtal kan du använda uppringaren eller välja kontakten för att ringa personen du vill överföra till.

Ditt första samtal parkeras automatiskt.

2

(Valfritt) Meddela samtalet.

3

Om du vill överföra samtalet utan ett meddelande (blind överföring) klickar du på Överför efter att du ringt upp numret du vill överföra.

4

Håll markören över det aktiva samtalet och klicka sedan på Överför.