לפני שתתחיל

קבל גישה ללקוח פקיד הקבלה מפורטל משתמשי השיחות. לקבלת שלבים לאופן הכניסה, ראה כניסה ללוח המחוונים.

1

בעת שיחה פעילה, השתמש בחייגן או בחר את איש הקשר, כדי להתקשר לאדם שאליו ברצונך להעביר.

השיחה הראשונה שלך מועברת באופן אוטומטי להמתנה.

2

(אופציונלי) הכרז על השיחה.

3

כדי להעביר את השיחה ללא הודעה (העברה עיוורת), לחץ על העברה לאחר חיוג ליעד ההעברה.

4

רחף מעל השיחה הפעילה, ולאחר מכן לחץ על העברה.