לפני שתתחיל

גש ללקוח פקידת הקבלה מפורטל המשתמשים המתקשרים. לקבלת שלבים על אופן הכניסה, ראה כניסה ללוח המחוונים.

1

בעת שיחה פעילה, השתמש בחייגן או בחר את איש הקשר, כדי להתקשר לאדם שאליו ברצונך לעבור.

השיחה הראשונה שלך ממוקמת באופן אוטומטי בהמתנה.

2

(אופציונלי) הכריזו על השיחה.

3

כדי להעביר את השיחה ללא הודעה (העברה עיוורת), לחץ על העברה לאחר חיוג ליעד ההעברה.

4

רחף מעל השיחה הפעילה ולאחר מכן לחץ על העבר.