Przed rozpoczęciem

Uzyskaj dostęp do klienta recepcjonisty z portalu użytkowników połączeń. Aby dowiedzieć się, jak się zalogować, zobacz Sign In (Zaloguj się do konsoli).

1

Podczas aktywnego połączenia użyj dialera lub wybierz kontakt, aby zadzwonić do osoby, do której chcesz przenieść.

Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.

2

(Opcjonalnie) Ogłaszaj połączenie.

3

Aby przekazać połączenie bez ogłoszenia (przekazanie bez konsultacji), kliknij opcję Przekaż po wybraniu celu przekierowywania.

4

Najedź kursorem na aktywne połączenie, a następnie kliknij opcję Przekaż.