Înainte de a începe

Accesați Clientul recepționer din Portalul utilizatorului apelant. Pentru pașii despre cum să vă conectați, consultați Conectarea la tabloul de bord.

1

În timp ce vă a aflați într-un apel activ, utilizați apelantul sau selectați persoana de contact pentru a apela persoana la care doriți să transferați.

Primul apel este plasat automat în așteptare.

2

(Opțional) Anunță apelul.

3

Pentru a transfera apelul fără anunț (transfer orb), faceți clic pe Transfer după apelarea destinației de transfer.

4

Treceți cu mouse-ul peste apelul activ, apoi faceți clic pe Transfer.