Před použitím propojených složek musí správce tuto možnost nakonfigurovat. Pokud se přihlásíte k odběru služby Webex od svého poskytovatele služeb, obraťte se na tým zákaznické podpory poskytovatele služeb a povolte konfiguraci.

1

V prostoru klikněte na Obsaha vyberte .

Pokud jste svůj účet ještě nepřidáli, přidejte účet kliknutím na Připojit k účtu.
2

Klepněte na tlačítko Propojit s onlinesložkou , vyberte složku ze svého účtu a klepněte na tlačítko Otevřít.

Pokud mají uživatelé k této složce přístup v SharePointu nebo OneDrivu Online, mají přístup k souborům ve složce ve Webexu.

3

Zvolte Nastavit jako výchozí propojenou složku pro tento prostor a všechny soubory sdílené v prostoruWebex se automaticky nahrají do propojené složky.


 

Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že ho nastavil správce. Pokud tuto možnost nevidíte, všechny soubory sdílené do prostoru se automaticky nahrají do propojené složky.

Můžete zobrazit soubory, které jsou v propojené složce, a všechny soubory sdílené v prostoru.


Pokud chcete odebrat propojenou složku z mezery, klikněte na Obsah a zvolte . Potom vyberte Připojené soubory složek, klepněte na tlačítko a pak vyberte Odpojit složku zmezery .

1

V prostoru klepněte na položku a pak vyberte položku Soubory .

Pokud jste svůj účet ještě nepřidáli, přidejte ho kliknutím na Připojit ke Sharepointu neboOneDrivu.
2

Klepněte na Odkaz na onlinesložku , vyberte složku ze svého účtu, klepněte na Odkaz a potom klepněte naHotovo.

Můžete zobrazit soubory, které jsou v propojené složce, a všechny soubory sdílené v prostoru.


Pokud chcete odebrat propojenou složku z mezery, klepněte na a pak vyberte Soubory . Pak vyberte složku a klepněte na Odpojit složku z mezery.