V aplikaci Cisco Headsets můžete nastavit úroveň hlasitosti vašeho hlasu v reproduktoru náhlavní soupravy během hovoru.

1

V aplikaci Cisco Headsets zvolte svou náhlavní soupravu a stiskněte Nastavení > Zvuk.

2

Klepněte na Připoslech a vyberte požadovanou úroveň.