באמצעות יישום האוזניות של Cisco, באפשרותך לכוונן את מידת הקול שאתה מעוניין לשמוע דרך רמקול האוזניות כאשר אתה מבצע שיחה.

1

ביישום אוזניות של Cisco, בחר את האוזנייה האלחוטית והקש על הגדרות > שמע.

2

הקש Sidetone ובחר את הרמה הרצויה.