Aplikacijom Cisco Headsets možete podesiti koliko vlastitog glasa želite čuti putem zvučnika slušalica dok ste na vezi.

1

U aplikaciji Cisco Headsets odaberite slušalice i pritisnite Settings > Audio.

2

Dodirnite Sidetone i odaberite željenu razinu.