Za pomocą aplikacji Cisco Headsets można dostosować, w jakim stopniu własny głos ma być słyszany przez głośnik zestawu słuchawkowego podczas połączenia.

1

W aplikacji Cisco Headsets wybierz swój zestaw słuchawkowy i naciśnij kolejno opcje Ustawienia > Audio.

2

Stuknij opcję Pogłos i wybierz żądany poziom.