Aplikacijom Cisco Headsets možete da podesite koliko sopstvenog glasa želite da čujete preko zvučnika slušalica kada ste na vezi.

1

U aplikaciji Cisco slušalice izaberite slušalice i pritisnite Podešavanja > Audio.

2

Dodirnite Sidetone i izaberite željeni nivo.