Prehľad

Túto funkciu povolil váš partner, ak nevidíte Premenovanie stránky možnosť, obráťte sa na správcu partnera.


 

Stránky Webex, ktoré sú bezplatné alebo skúšobné, nemôžete premenovať.

Ak má web Webex viac ako 5000 používateľov, možnosť premenovania webu sa nezobrazí. Ak chcete premenovať lokality s viac ako 5 000 používateľmi, kontaktujte podporu spoločnosti Cisco alebo partnera spoločnosti Cisco, od ktorého ste si zakúpili služby Webex.

Počas procesu premenovania lokality sa zmení názov lokality Webex a adresy stretnutí a používateľské atribúty lokality Webex sa aktualizujú novým názvom lokality Webex.


 

Odporúčame vám premenovať webovú lokalitu Webex po pracovnej dobe alebo počas údržby, pretože lokalita Webex sa nepremenuje okamžite. Niektorí ľudia nemusia byť schopní organizovať schôdze alebo sa k nim pripájať počas premenovania stránky Webex.

Presmerujte starú webovú lokalitu Webex na premenovanú lokalitu Webex

Keď premenujete webovú lokalitu Webex, môžete si zvoliť presmerovanie starej adresy lokality Webex na novú na 90 dní. Pri pokuse o prístup na webovú stránku Webex zo starej adresy budete automaticky presmerovaní na novú. Účastníci schôdze sú tiež presmerovaní na novú adresu stretnutia. Ak sa rozhodnete nepresmerovať webovú lokalitu Webex, stará adresa lokality Webex prestane fungovať po dokončení procesu premenovania lokality.

Premenujte webovú lokalitu Webex


 

Ak sa pri premenovaní webovej lokality Webex zobrazí chyba, obráťte sa na Cisco Technical Assistance Center (TAC).

1

Prihláste sa do Control Hub.

2

V ľavom navigačnom paneli pod Služby, kliknite Stretnutie.

3

Vyberte webovú lokalitu Webex, ktorú chcete premenovať.

4

Umiestnite kurzor myši na názov webu Webex a kliknite na úpravua potom kliknite Ďalšie.

5

Zadajte nový názov webu Webex a vyberte Ďalšie.

6

Skontrolovať Presmerujte starú stránku na novú na 90 dní začiarknite políčko, ak chcete presmerovať starú webovú lokalitu Webex na premenovanú lokalitu Webex, a potom kliknite na Ďalšie.

7

Kliknite Premenovať stránku.

Známe problémy a obmedzenia

Všeobecné obmedzenia

 • Proces premenovania lokality nie je možné po spustení zastaviť.

 • Premenovanie stránok môže trvať až 24 hodín. Počet používateľov na webe Webex ovplyvňuje, ako dlho trvá proces premenovania webu. Čím viac používateľov máte na webe Webex, tým dlhšie trvá proces premenovania webu.

 • Ak sa nerozhodnete presmerovať starú webovú lokalitu Webex na premenovanú, starý názov lokality Webex bude k dispozícii pre iné organizácie na opätovné použitie ihneď po dokončení procesu premenovania lokality.

Služba hybridného kalendára Webex

 • Služba Hybrid Calendar Service neaktualizuje podrobnosti o pripojení k stretnutiam pre predtým naplánované stretnutia. Ak neexistuje žiadne presmerovanie (alebo platnosť presmerovania vypršala), používatelia nebudú môcť začať predtým naplánované stretnutia ani sa k nim pripojiť.

  Aby sa zabezpečilo správne plánovanie nových stretnutí, používatelia aplikácie Webex by mali aktualizovať svoje Osobné nastavenie miestnosti v aplikácii. Správca služby Hybrid Calendar Service by mal aktualizovať predvolenú konfiguráciu lokality Webex v závislosti od typu nasadenia:

  • Konektor kalendára pre Microsoft Exchange alebo Office 365 – z hostiteľa konektora Expressway-C prejdite na Aplikácie > Hybridné služby > Služba kalendára > Konfigurácia konferenčných služieb Cisco a nájdite predvolenú webovú stránku Webex.

  • Cloudová služba pre Office 365 – v zobrazení zákazníka v Control Hub prejdite na Služby. Na karte hybridného kalendára s logom Office 365 kliknite Upraviť nastavenia.

  • Cloudová služba pre Kalendár Google – v zobrazení zákazníka v Control Hub prejdite na Služby. Na karte hybridného kalendára s logom Kalendára Google kliknite Upraviť nastavenia.

Webex Meetings

 • Ak ste nepresmerovali starú webovú lokalitu Webex na premenovanú, nemôžete začať ani sa k nim pripojiť schôdze, ktoré boli vytvorené pred premenovaním lokality Webex.

Centrum Control Hub

 • Počas procesu premenovania lokality sa môžete prihlásiť do Control Hub, ale nemôžete zmeniť nastavenia lokality Webex.

 • Aby ste predišli prerušeniu svojich služieb Webex, nepridávajte ani neupravujte používateľov ani nepriraďujte licencie k lokalite Webex počas procesu premenovania.

 • Ak sú vo vašej organizácii používatelia, ktorí si neaktivovali svoje účty, budete musieť po premenovaní lokality Webex znova priradiť ich licencie, aby sa aktualizovali ich používateľské atribúty.

 • Adresa webovej lokality Webex sa neaktualizuje v e-mailoch s aktiváciou používateľov, ktoré sa odosielajú pred premenovaním lokality Webex.

Video zariadenia a Webex Board

 • Po uplynutí 90-dňového obdobia presmerovania, Pripojte sa tlačidlo nebude fungovať pre video zariadenia alebo Webex Boards, ktoré sú súčasťou stretnutí, ktoré boli vytvorené pred premenovaním webu Webex. Organizátor stretnutia musí zrušiť existujúcu schôdzu a naplánovať novú s novým názvom lokality Webex.

  Ak sa rozhodnete nepresmerovať 90 dní, tlačidlo pripojiť sa na videozariadeniach a tabuliach Webex bude fungovať okamžite.