Když nastavíte a používáte aplikaci Cisco Jabber, můžete být vyzváni k ověření certifikátů serveru pro připojení ke službám.

V závislosti na Nastavení účtu může být nutné ověřit certifikáty serveru pro následující služby:
 • Zasílání rychlých zpráv

 • Telefonní služby

 • Hlasová schránka

 • Adresář

 • Expressway Mobile a vzdálený přístup

 • Certifikát SSO IdP pro nasazení SSO


V závislosti na tom , jak správce nastaví servery, může být nutné ověřit několik certifikátů pro služby IM a služeb telefonu.
Pokud odmítnete certifikát, dojde k následujícím akcím:
Zasílání rychlých zpráv
Nemůžete se přihlásit do Cisco Jabber.
Telefonní služby
 • Zobrazí se neplatné oznámení certifikátu.

 • Pokud má systém pouze jeden server, nemůžete se přihlásit k aplikaci Cisco Jabber.

 • Pokud má systém dva servery a jeden certifikát odmítnete, můžete přijmout druhý certifikát a přihlásit se k danému serveru.

 • Nemůžete se přihlásit do Cisco Jabber.

Hlasová schránka
 • Zobrazí se neplatné oznámení certifikátu.

 • Můžete se přihlásit k aplikaci Cisco Jabber, ale nemůžete přistupovat ke službě hlasové schránky . Musíte se odhlásit z aplikace Cisco Jabber a pak se přihlásit zpět a zobrazit zprávu ověření certifikátu znovu.