Podczas konfigurowania i używania Cisco Jabber może zostać wyświetlony monit o zweryfikowanie certyfikatów serwera, aby połączyć się z usługami.

W zależności od konfiguracji konta może być konieczne zweryfikowanie certyfikatów serwera dla następujących usług :
 • Wiadomości błyskawiczne

 • Usługi telefoniczne

 • Poczta głosowa

 • Książka telefoniczna

 • Expressway dla urządzeń przenośnych i dostępu zdalnego

 • Certyfikat dostawcy tożsamości SSO podczas wdrożeń SSO


W zależności od sposobu skonfigurowania serwerów przez administratora może być konieczne zweryfikowanie wielu certyfikatów usług IM i usług telefonicznych.
Jeśli odrzucisz certyfikat, wystąpi następująca sytuacja:
Wiadomości błyskawiczne
Nie możesz zalogować się w usłudze Cisco Jabber.
Usługi telefoniczne
 • Zostanie wyświetlone powiadomienie o nieprawidłowym certyfikacie.

 • Jeśli system składa się z tylko jednego serwera, nie możesz zalogować się w usłudze Cisco Jabber.

 • Jeśli system składa się z dwóch serwerów i odrzucisz jeden z nich, możesz zaakceptować drugi i zalogować się na serwerze, do którego należy zaakceptowany certyfikat.

 • Nie możesz zalogować się w usłudze Cisco Jabber.

Poczta głosowa
 • Zostanie wyświetlone powiadomienie o nieprawidłowym certyfikacie.

 • Możesz zalogować się w usłudze Cisco Jabber, ale nie masz dostępu do usługi poczty głosowej . Musisz się wylogować z usługi Cisco Jabber, a następnie zalogować się ponownie, aby komunikat o weryfikacji certyfikatu został wyświetlony jeszcze raz.