När du konfigurerar och använder Cisco Jabber kan du uppmanas att validera dina servercertifikat för att ansluta till dina tjänster.

Beroende på hur kontot har konfigurerats kan du behöva verifiera servercertifikat för följande tjänster:
 • Snabbmeddelanden

 • Telefontjänster

 • Röstmeddelande

 • Katalog

 • Expressway Mobile och Remote Access

 • SSO IdO-certifiering för SSO-driftsättning


Beroende på hur din administratör konfigurerar servrarna måste du eventuellt validera flera certifikat för snabbmeddelanden och telefontjänster.
Om du avböjer ett certifikat händer följande:
Snabbmeddelanden
Det går inte att logga in på Cisco Jabber.
Telefontjänster
 • Ett meddelande om ogiltigt certifikat kommer att visas.

 • Om systemet endast har en server kan du inte logga in på Cisco Jabber.

 • Om systemet har två servrar och du avböjer ett certifikat kan du acceptera det andra certifikatet och logga in på den servern.

 • Det går inte att logga in på Cisco Jabber.

Röstmeddelande
 • Ett meddelande om ogiltigt certifikat kommer att visas.

 • Du kan logga in på Cisco Jabber, men du kan inte gå in på tjänsten för röstmeddelanden. Du måste logga ut från Cisco Jabber och sedan logga in igen för att på nytt se meddelandet om certifikatvalideringen.