Kada podesite i koristite Cisco Jabber, od vas će možda biti zatraženo da proverite valjanost certifikata servera da biste se povezali sa uslugama.

U zavisnosti od podešavanja naloga, možda ćete morati da verifikujete certifikate servera za sledeće usluge:
 • Razmena trenutnih poruka

 • Telefonske usluge

 • Glasovna pošta

 • Direktorijuma

 • Expressway Mobile i Remote Access

 • SSO IdP certifikacija za SSO primene


U zavisnosti od toga kako administrator podešaje servere, možda ćete morati da proverite valjanost više certifikata za IM i telefonske usluge.
Ako odbijete certifikat, dolazi do sledećeg:
Razmena trenutnih poruka
Ne možete se prijaviti na Cisco Jabber.
Telefonske usluge
 • Biće prikazano nevažeće obaveštenje o certifikatu.

 • Ako sistem ima samo jedan server, ne možete se prijaviti na Cisco Jabber.

 • Ako sistem ima dva servera, a vi odbijate jedan certifikat, možete da prihvatite drugi certifikat i prijavite se na taj određeni server.

 • Ne možete se prijaviti na Cisco Jabber.

Glasovna pošta
 • Biće prikazano nevažeće obaveštenje o certifikatu.

 • Možete da se prijavite u Cisco Jabber ali ne možete da pristupite usluzi govorne pošte. Morate da se odjavite iz Cisco Jabber a zatim da se ponovo prijavite da biste ponovo prikazali poruku o validaciji certifikata.