Når du konfigurerer og bruger Cisco Jabber, bliver du muligvis bedt om at bekræfte dine servercertifikater for at oprette forbindelse til dine tjenester.

Afhængigt af din kontokonfiguration skal du muligvis bekræfte servercertifikater for følgende tjenester:
 • Chat

 • Telefontjenester

 • Talebesked

 • Telefonbog

 • Expressway Mobile and Remote Access

 • SSO IdP-certificering til SSO-installationer


Afhængigt af hvordan din administrator konfigurerer serverne, bliver du muligvis bedst om at validere flere certifikater til IM og telefontjenester.
Hvis du afviser et certifikat, sker følgende:
Chat
Du kan ikke logge på Cisco Jabber.
Telefontjenester
 • Der vises en underretning om et ugyldigt certifikat.

 • Hvis systemet kun har én server, kan du ikke logge på Cisco Jabber.

 • Hvis systemet har to servere, og du afviser et certifikat, kan du acceptere det andet certifikat og logge på den pågældende server.

 • Du kan ikke logge på Cisco Jabber.

Talebesked
 • Der vises en underretning om et ugyldigt certifikat.

 • Du kan logge på Cisco Jabber, men du kan ikke få adgang til voicemail-tjenesten. Du skal logge af Cisco Jabber og derefter logge på igen for at se meddelelsen om certifikatvalidering igen.