Når du konfigurerer og bruker Cisco Jabber , kan det hende at du blir bedt om å validere serversertifikater for å koble til tjenestene dine.

Avhengig av konto oppsettet kan det være at du må verifisere serversertifikater for følgende tjenester:
 • Direkte meldinger

 • Telefon tjenester

 • Talepost

 • Katalog

 • Expressway mobil og Remote Access

 • SSO IdP-sertifisering for SSO distribusjoner


Avhengig av hvordan systemansvarlig konfigurerer serverne, kan det hende at du må validere flere sertifikater for IM og telefon tjenester.
Hvis du avslår et sertifikat, skjer følgende:
Direkte meldinger
Du kan ikke logge deg på Cisco Jabber.
Telefon tjenester
 • Et ugyldig sertifikat varsel vil bli vist.

 • Hvis systemet bare har én server, kan du ikke logge på Cisco Jabber.

 • Hvis systemet har to servere og du avslår ett sertifikat, kan du godta det andre sertifikatet og logge på den bestemte serveren.

 • Du kan ikke logge deg på Cisco Jabber.

Talepost
 • Et ugyldig sertifikat varsel vil bli vist.

 • Du kan logge på Cisco Jabber, men du har ikke tilgang til tale post tjenesten. Du må logge av Cisco Jabber og deretter logge på igjen for å se sertifikat valide rings meldingen igjen.